Familjepensionen förnyas för att bättre svara på förändrade behov

15.10.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Familjepensionen förnyas som bäst. Efterlevandepensionen föreslås bli tidsbunden, men den kunde beviljas också till sambor. Utbetalningen av barnpension skulle fortsätta till 20 års ålder.

Enligt regeringens proposition skulle efterlevandepensionen bli tidsbunden. Den skulle utbetalas i tio år eller fram till att det yngsta barnet som får barnpension fyller 18 år.

”I reformplanerna för familjepensionen har man beaktat förändringarna i behovet av skydd. Tanken är att familjepensionen i fortsättningen stöder familjens helhetsinkomster under den övergångsperiod som änkan eller änklingen står inför efter makens eller makans bortgång”, säger Tiina Laine, direktör för pensionstjänster i Veritas.

Framöver kunde även en sambo beviljas efterlevandepension

I framtiden kunde också en sambo beviljas efterlevandepension, förutsatt att hen bott tillsammans med den avlidna i minst fem år och att de har ett gemensamt minderårigt barn.

”För barnens del tar förslaget hänsyn till att arbetskarriären på grund av studier numera inleds senare än då familjepensionen upprättades”, tillägger Laine.

Ett barn som förlorat en försörjare skulle i fortsättningen ha rätt till barnpension tills hen fyller 20 år. För tillfället upphör rätten till pension då barnet blir 18 år.

”De redan beviljade familjepensionerna kommer att fortsätta såsom tidigare. Det enda ovanliga och positiva undantaget är att de redan beviljade barnpensionerna förlängs så att de motsvarar de nya pensionerna”, berättar Tiina Laine.

Lagändringarna i kraft år 2022

Efterlevandepensionerna som nu är i utbetalning kommer alltså inte att upphöra i och med den nya lagstiftningen. Den tidsbestämda efterlevandepensionen skulle enligt förslaget gälla personer födda 1975 eller senare.

Lagändringarna uppskattas träda i kraft år 2022.

Behovet att utveckla familjepensionsskyddet blev aktuellt i samband med arbetspensionsreformen år 2017. Arbetsmarknadens centralorganisationer presenterade reformplanen för regeringen sommaren 2019 och förslaget skickades för remiss under hösten 2020. Regeringens proposition om reformen av familjepensionerna överlämnades till riksdagen den 22.4.2021. Läs Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.