Henkilö hymyilee kameraan.

Uusi sijoitusjohtaja Kari Vatanen: Ketteryydestä on sijoittajalle arvoa näinä aikoina

10.1.2020, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritas Eläkevakuutuksen uudeksi sijoitusjohtajaksi on valittu DI, FM Kari Vatanen. Vatanen siirtyy Veritakseen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta, jossa hän on toiminut sijoitustoiminnon strategiaryhmästä ja allokaatiosta vastaavana johtajana. Aiemmin hän on työskennellyt riskienhallintajohtajana ja salkunhoitajana Varman sijoitustoiminnossa sekä kvantitatiivisena analyytikkona eri sijoitusorganisaatioissa.

Veritaksen sijoitusjohtaja Niina Bergring siirtyi vuoden vaihteessa uuteen tehtävään, Aktian varainhoidosta vastaavaksi johtajaksi.

”On vaikea kuvitella nykyistä jännittävämpää aikaa aloittaa työeläkeyhtiön sijoitusjohtajana”, Kari Vatanen sanoo.

”Talouskasvussa elämme syklin loppukautta. Takana on yli kymmenen vuoden nousu osakemarkkinoilla ja korot ovat laskeneet hyvin matalalle tasolle. Perinteisten omaisuusluokkien toteutuneet tuotot ovat olleet vahvoja jo useiden vuosien ajan, mutta tulevissa skenaarioissa riskit ovat tuotto-odotuksia suurempia.”

Geopoliittinen tilanne voi ajaa sijoitusmarkkinat syöksyyn

Kasvavat geopoliittiset jännitteet voivat purkautuessaan ajaa keskuspankkien voimakkaasti tukemat sijoitusmarkkinat samanaikaiseen syöksyyn, jossa riskin hajautusta ei enää löydy, Vatanen varoittaa.

”Tässä markkinaympäristössä instituutiosijoittajan ketteryys ja kyky päivittää sijoitususkomuksiaan voi vielä nousta arvoon arvaamattomaan”, Vatanen analysoi.

Kari Vatanen aloittaa työnsä Veritaksen sijoitusjohtajana 1.3.2020. Hänen asuinpaikkakunta on Helsinki.

Veritas eläkevakuutus hallinnoi noin 3,6 miljardin arvoista sijoitussalkkua. Yhtiön sijoitukset koostuvat korkosijoituksista, osakesijoituksista, kiinteistösijoituksista ja muista sijoituksista. Kiinteistösijoitusten pääpaino on Helsingin seudulla, mutta merkittäviä sijoituksia on myös mm. Turussa.

Koulutukseltaan Vatanen on teknillisen fysiikan diplomi-insinööri sekä teoreettisen filosofian maisteri. Lisäksi hän on suorittanut rahoitusalan kansainvälisen Chartered Financial Analyst (CFA) –tutkinnon sekä Financial Risk Manager (FRM) –tutkinnon. Vatanen on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä kvantitatiivista sijoittamista ja johdannaisia käsittelevissä konferensseissa ja kirjoittanut artikkeleita systemaattisesta sijoittamisesta sekä sijoitusriskien hallinnasta.