Person står och ler mot kameran.

Placeringsdirektör Kari Vatanen: I dessa tider måste placerare vara flexibla

10.1.2020, Nyheter och pressmeddelanden

DI, FM Kari Vatanen har valts till Veritas Pensionsförsäkrings nya placeringsdirektör. Vatanen flyttar till Veritas från arbetspensionsbolaget Varma, där han fungerat som direktör med ansvar för placeringsverksamhetens strategigrupp och allokering. Tidigare har Vatanen arbetat som riskhanteringsdirektör och portföljförvaltare inom Varmas placeringsverksamhet och som kvantitativ analytiker i olika placeringsorganisationer.

Veritas placeringsdirektör Niina Bergring slutade i Veritas vid årsskiftet och blev direktör för kapitalförvaltningen vid Aktia Bank Abp.

”Detta är en mycket spännande tid att börja som placeringsdirektör i ett arbetspensionsbolag”, säger Kari Vatanen.

”Vi genomlever vi nu den ekonomiska konjunkturcykelns slutskede. Bakom oss har vi en över tioårig tillväxt på aktiemarknaden och räntorna är extremt låga. De förverkligade avkastningarna för traditionella tillgångsslag har varit starka under flera år, men i kommande scenarier är riskerna större än förväntad avkastning.”

Geopolitiska läget kan driva marknaden till störtdykning

Om de växande geopolitiska spänningarna eskalerar kan de driva placeringsmarknaderna, som starkt stöds av centralbankerna, till en störtdykning. Då kan riskerna inte längre spridas, varnar Vatanen.

”I den här marknadsmiljön blir den institutionella placerarens flexibilitet och förmåga att uppdatera sin placeringssyn mycket värdefull”, analyserar Vatanen.

Kari Vatanen inleder sitt arbete som Veritas placeringsdirektör 1.3.2020. Han är bosatt i Helsingfors.

Veritas Pensionsförsäkring förvaltar en placeringsportfölj på ca 3,6 miljarder. Bolagets placeringar består av ränteplaceringar, aktieplaceringar, fastighetsplaceringar och övriga placeringar. Fastighetsplaceringarnas tyngdpunkt är i Helsingforsregionen, men märkbara placeringar finns även t.ex. i Åbo.

Till utbildningen är Kari Vatanen diplom-ingenjör i teknisk fysik och magister i teoretisk filosofi. Därtill har han utfört finansbranschens internationella Chartered Financial Analyst (CFA) –examen och Financial Risk Manager (FRM) –examen. Vatanen har fungerat som talare vid flera internationella konferenser om kvantitativ placering och hur man bemästrar placeringsrisker.