YEL-vakuutusneuvoja.

Työtulolaskuri auttaa YEL-työtulon määrittelyssä

26.10.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritaksen verkkosivuille on lisätty uusi YEL-työtulolaskuri, joka auttaa yrittäjää YEL-työtulon määrittelyssä. Laskuri laskee työtulosuosituksen yrittäjän toimialan keskipalkan ja yrityksen liikevaihdon perusteella.

Laskuri korvaa Eläketurvakeskuksen (ETK) toimialakohtaiset työtulo-oppaat, joita työtulon arvioinnissa on aiemmin käytetty apuna. Työtulolaskuri on työeläkealan yhteinen työkalu, jonka tarkoituksena on yhtenäistää YEL-työtulon määrittelyä työeläkeyhtiöissä.

”Laskuri antaa työtulosuositukselle liikkumavaran, joka on +-30 prosenttia. Työtulon määrittelemisessä huomioidaan myös muita yrittäjältä saatuja tietoja”, kertoo asiakkuusjohtaja Staffan Åberg.

Eläkeyhtiöt käyttävät YEL-työtulon määrittämisessä kokonaisharkintaa, jossa työtulolaskurin laskema suositustyötulo on yksi osa. Kokonaisharkinta tarkoittaa yrittäjän yksilöllisen tilanteen huomioimista, ja siihen vaikuttavat muun muassa yrittäjän kokemus alalta, laskutuksen määrä, toimialue ja liikevaihto. Työtulolaskurin suositukset on tarkoitettu erityisesti jo toimintansa vakiinnuttaneen yrittäjän työtuloksi. Aloittavalle yrittäjälle työtulo voi olla aluksi matalampi, jos työpanos on alussa pienempi.

”Minimityötulo on lähtökohtaisesti tarkoitettu osa-aikaisille ja sivutoimisille yrittäjille. Heillä eläke- ja sosiaaliturva muodostuu usein päätoimen kautta.”

Todellista työpanosta vastaava YEL-työtulo tarkoittaa sitä, että yrittäjällä on läpi elämän sosiaali- ja eläketurva oikealla tasolla. Tällöin mahdolliset elämän ylä- tai alamäet eivät romahduta yrittäjän taloutta täysin.

Kokeile työtulolaskuria