Arbetsinkomsträknaren underlättar uppskattningen av FöPL-arbetsinkomsten

26.10.2022, Nyheter och pressmeddelanden

På Veritas webbsida har lagts till en ny FöPL-arbetsinkomsträknare, som hjälper företagare att uppskatta sin FöPL-arbetsinkomst. Räknaren ger en rekommenderad arbetsinkomst som baserar sig på omsättningen samt medianlönen på företagets huvudsakliga bransch.

Räknaren ersätter PSC:s branschspecifika guider för uppskattandet av arbetsinkomsten, som har tidigare använts som hjälp. Arbetsinkomsträknaren är ett gemensamt verktyg för hela arbetspensionsbranschen och syftet med den är att förenhetliga uppskattandet av arbetsinkomsten i arbetspensionsbolagen.

”Räknaren anger en marginal på +-30 %, inom vilken arbetsinkomsten borde fastställas. I fastställandet uppmärksammas också annan information som fås av företagaren”, säger Veritas direktör för kundförhållanden Staffan Åberg.

Arbetspensionsbolagen använder sig av helhetsbedömning i fastställandet av arbetsinkomsten, och där ingår den nya räknarens rekommendation för arbetsinkomst. Helhetsomfattande utvärdering innebär uppmärksammande av företagarens personliga situation, och i bedömningen ingår också företagarens erfarenhet av branschen, faktureringsuppgifter, geografiskt läge och omsättning. Arbetsinkomsträknarens rekommendationer är avsedda framför allt för en företagare med stabiliserad verksamhet. Hos en nybörjande företagare kan arbetsinkomsten vara lägre, då arbetsinsatsen kanske inte ännu är så stor.

”Minimiarbetsinkomsten är huvudsakligen avsedd för deltidsföretagare och de som är företagare som bisyssla. Hos dem kommer pensions- och socialskyddet ofta via den huvudsakliga sysselsättningen.”

En FöPL-arbetsinkomst, som motsvarar en realistisk arbetsinsats, innebär att social- och pensionsskyddet är på rätt nivå genom hela livet. Då minskar risken för att företagarens ekonomi kraschar i livets upp- och nedförsbackar.

Pröva räknaren