Yrittäjän eläkelakiin ehdotetaan muutoksia

22.6.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Hallitus esittää uudistuksia yrittäjän eläkelakiin (YEL). Lakiuudistuksella halutaan parantaa yrittäjien eläketurvaa. Tavoitteena on saada yrittäjien YEL-työtulot vastaamaan heidän työpanoksensa arvoa. Uudistetun lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Jatkossa eläkeyhtiöiden pitää myös tarkistaa yrittäjän YEL-työtulo säännöllisesti. Muutoksilla tähdätään siihen, että yrittäjien työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa myös yritystoiminnan jatkuessa.

”Esitys on askel oikeaan suuntaan. Tärkeintä on saada yrittäjien turva kuntoon. Moni yrittäjä yhdistää YEL-vakuutuksen pelkästään eläkkeeseen, mutta YEL-työtulo on sosiaaliturvan perusta”, sanoo Veritaksen asiakkuusjohtaja Staffan Åberg.

Lakiuudistuksessa ei muuteta YEL-työtulon määritelmää. Työtulon tulee siis jatkossakin vastata vuosipalkkaa, jota yrittäjä voisi maksaa tekemästään työstä toiselle, yhtä ammattitaitoiselle henkilölle. Laissa täsmennetään kuitenkin tietoja, joita työtulon määrittämisessä käytetään. Lähtökohdaksi on otettu yksityisen sektorin mediaanipalkat eri aloilla. Näin työtulon määrittelystä saadaan aiempaa yhdenmukaisempaa.

”Osa yrittäjistä on ollut tästä huolissaan. Uudistettu laki antaa kuitenkin edelleen mahdollisuuden ottaa yrittäjien yksilölliset tilanteet huomioon”, Åberg kertoo.

Kaikki asiakkaat saavat Veritaksella oman nimetyn yhteyshenkilön, jonka kanssa YEL-työtulon tasosta voi keskustella suoraan.

Lue myös: