Siirry suoraan sisältöön

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är utgångspunkten för hela Veritas verksamhet: vi tar professionellt hand om finländarnas pensionsskydd och placerar pensionsmedlen lönsamt och tryggt. Som en liten och pålitlig aktör gör vi pensionssystemet mångsidigare.

Ansvarsfullhet är en del av vardagen hos Veritas och en del av allt vi gör – det handlar om att ta hand om dig, mig och oss.

Ansvarsfull affärsverksamhet

Veritas principer för ansvarsfull affärsverksamhet (Code of Conduct) erbjuder gemensamma spelregler för de anställda på Veritas.

Principer för ansvarsfull affärsverksamhet
Riktlinjer mot mutor

En ansvarsfull arbetsplats

Hos oss är ansvarsfullheten en del av vardagen. Den syns i våra värden, i de dagliga besluten och i de långsiktiga planerna. Hos oss utför alla ett betydelsefullt arbete som en del av Finlands pensionssystem och är med sin egen person och sin yrkeskunskap den väsentliga del av helheten som hjälper oss att nå vårt mål.

Hos oss har var och en möjlighet att utveckla sin egen kompetens och sitt arbete och dessutom delta i utvecklandet av hela företaget. Vi arbetar varje dag för att alla Veritasanställda ska må bra i sitt arbete och för att vår arbetskultur ska utvecklas.

Läs mer om Veritas som ansvarsfull arbetsplats

 

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Veritas placerar ansvarsfullt. Samhällsansvaret utgör en väsentlig del av vårt mandat att på lång sikt placera pensionsmedlen på ett lönsamt och tryggt sätt.

Vi anser att det rätta sättet att garantera en lönsam och betryggande placeringsverksamhet är en långtgående integrering av ansvarsfrågorna i vårt beslutsfattande. I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfaktorerna: miljö (E), sociala faktorer (S) och god förvaltningssed (G).

Undertecknade utfästelser

Vi har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (United Nations Principles of Responsible Investment, ”PRI”).

Dessutom har vi undertecknat UNEPs och PRI:s initiativ Fiduciary Duty in the 21st Century.

Vi är med i CDP-samfundet och initiativet Climate Action 100+. Veritas är också medlem i Finsif som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland.

Ansvarsfullhet i fastigheter

Veritas är en ansvarsfull fastighetsinvesterare. Som fastighetsägare har Veritas som mål att förbättra byggnadernas energieffektivitet samt miljövänlighet och vi har jobbat med detta mål redan i nästan 20 års tid.

För tillfället jobbar vi aktivt för att förminska vårt koldioxidfotspår. Vi har som mål att alla våra fastigheter är koldioxidneutrala fram till år 2030. Vi har bundit oss till att göra betydande energi-investeringar för att uppnå målet.

Läs mer om ansvarsfullhet i fastigheter

Havainnekuva Veritaksen tuleva pääkonttori

Veritaksen pääkonttori Trivium Retoriikka


Fortsätt på samma sätt. Keep up the good work! :-)

Uppskattar att jag fick jättebra betjäning på svenska.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring