Siirry suoraan sisältöön

Ansvarsfullhet

Ansvarsfullhet är en del av vardagen i Veritas och en del av allt vi gör.

Företagsansvarsrapport

Hållbarhetsarbetet vid Veritas utvecklades vidare under 2021. Under året upprättade Veritas en klimatvägkarta för sina placeringar och ställde upp etappmål på vägen mot klimatneutrala placeringar senast 2035.

Företagsansvarsrapport 2021

 

Våra ansvarsfulla satsningar:

Kunder och förmånstagare

Som en del av vårt pensionsystem bär vi ansvar för våra kunder och förmånstagare.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, betryggande och ansvarsfullt sätt.

God förvaltning

Vår verksamhet styrs av våra värderingar och av principerna för ansvarsfull verksamhet.

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi jobbar för att alla anställda i Veritas ska må bra.

Företagsansvarsmål

Kunder och förmånstagare

Som en del av vårt pensionsystem bär vi ansvar för våra kunder och förmånstagare.

Vi ser till att pensionstagarna beviljas rätt mängd pension vid rätt tid.

Vi främjar välbefinnande i arbetet och hjälper kunderna att hantera risker för arbetsoförmåga.

Vi betjänar våra kunder på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Genom att placera pensionstillgångarna lönsamt och sköta vår solvens bär vi vårt ansvar för att pensionstillgångarna och pensionssystemets finansiering ska räcka till. Vi placerar pensionstillgångarna på ett lönsamt, tryggt och ansvarsfullt sätt.

I placeringsverksamheten lägger vi stor vikt vid ansvarsfaktorerna: miljö (E), sociala faktorer (S) och god förvaltningssed (G). Vi är övertygade om att ansvarsfullheten minskar våra risker och ökar avkastningen på lång sikt.

Ansvarsfull placeringsverksamhet

Se också: Ansvarsfullhet i fastigheter

God förvaltning

Vi handlar etiskt och rättvist. Vi följer lagstiftningen och våra interna principer. Vår verksamhet styrs av våra värderingar och av principerna för ansvarsfull verksamhet.

Vi förutsätter även ansvarsfull verksamhet av våra samarbetspartners.

Läs mera:

Värderingar
Etiska verksamhetsprinciper
Riktlinjer mot mutor

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi inom Veritas tänker att grundelementen för en ansvarsfull arbetsplats är samarbete, förnyelse, ärlighet, transparens, smidighet och rättvist bemötande. Alla anställda gör ett betydelsefullt jobb som en del av Finlands pensionssystem.

Var och en har rätt att våga vara sig själv. Var och en har möjlighet att utveckla sin kompetens och sitt arbete samt delta i bolagets utveckling.

Ansvarsfull arbetsplats


Personlig hjälp.
Kort väntetid i telefonkön. Saklig och kunnig kundservice.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring