Ilmakuva Veritaksen pääkonttori Trivium Retoriikasta. Kesäinen kuva, jossa etualalla monivärinen Retoriikka. Taustalla sininen taivas, kasvillisuutta sekä lähirakennuksia. Talon takana kulkee Helsingin valtatie.

Veritaksen vuosi 2021: Vastuullisuustyötä ja vahvaa kasvua

20.4.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Työeläkeyhtiö Veritaksen vuosikertomus ja yritysvastuuraportti vuodelta 2021 on julkaistu. Veritas laati vuoden aikana sijoituksille ilmastotiekartan ja määritteli välitavoitteet, jotka ohjaavat kohti sijoitusten hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

”Vastuullisuustyötä Veritaksessa kehitettiin entisestään vuoden 2021 aikana”, kertoo lakiasioista ja yritysvastuusta vastaava johtaja Piia Vuoti. ”Toteutimme syksyllä kyselyn keskeisille sidosryhmillemme ja kartoitimme sidosryhmien odotuksia Veritaksen vastuullisuudesta. Vastuullisuustyömme arvioitiin hyväksi, ja siitä aiomme pitää kiinni jatkossakin.”

Veritaksen vastuullisuuspäällikkö Eveliina Leino kertoo, että yksi vastuullisuuden painopisteistä vuonna 2021 on ollut yhteistyön ja vastuullisuusverkostojen kehittäminen.

”Osallistuimme sijoittajana useisiin yhteistyöaloitteisiin ja laajensimme vastuullisuusverkostojamme myös muilla rintamilla”, Leino sanoo.

Kohti hiilineutraalia sijoitussalkkua

Veritas haluaa sijoituskohteiden valinnan ja niihin vaikuttamisen kautta hillitä ilmastonmuutosta. Yritysvastuuraportissa on mukana analyysi ilmastoriskeistä ja mahdollisuuksista sijoituksissa (TCFD).

”Pienensimme hiilijalanjälkeämme ilmastotiekartan tavoitteita nopeammin viime vuonna. Veritaksen osakesijoitusten hiili-intensiteetti laski peräti 28 prosenttia”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.
Veritas on onnistunut vähentämään myös kiinteistöjensä päästöjä tavoitteitaan nopeammin.

Kiinteistösijoituksissa Veritaksen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius jo vuonna 2030.

”Kiinteistöissä päästöjä on vähennetty vuoden 2020 lähtötasosta peräti 73 prosenttia. Sama kehitys näkyy myös jätteiden määrässä, jossa vähennys oli 48 prosenttia.”

Alan kovinta kasvuvauhtia

Vuosi 2021 oli Veritakselle menestyksellinen myynnin ja asiakaspysyvyyden suhteen, vaikka koronapandemia heijastuikin toimintaan monin tavoin. YEL-vakuutuksissa Veritaksen kasvuvauhti oli alan nopeinta.

”Myynnin osalta löimme aiemmat ennätykset sekä vakuutusmaksutulon että uusien vakuutusten määrässä. Samanaikaisesti asiakaspysyvyys parani huomattavasti edeltäviin vuosiin verrattuna”, kertoo Veritaksen vt. toimitusjohtaja Tommy Sandås.

Sandås pitää tärkeänä, että Veritas on vastuullisuustavoitteissaan sitoutunut panostamaan asiakaspalveluun.

”Eläkevakuutusasiat voivat tuntua monimutkaisilta, mutta meidän tehtävämme on kertoa niistä ymmärrettävästi. Meillä vakuutuksen mukana saa aina oman vakuutusneuvojan ja apua saa silloin, kun sitä tarvitsee. Viime vuonna vastasimme puhelimeen keskimäärin 11 sekunnissa”, Sandås sanoo.

Liitteet: