Flygbild över Veritas huvudkontor Trivium Retoriikka. Bilden är somrig med den mångfärgade Retoriikka i förgrunden. I bakgrunden finns blåa himlet, växtlighet och byggnader på närområdet. Bakom byggnaden är Riksväg 1 till Helsingfors.

Veritas år 2021: Hållbarhetsarbete och stark tillväxt

20.4.2022, Nyheter och pressmeddelanden

Arbetspensionsbolaget Veritas årsberättelse och företagsansvarsrapport för 2021 har publicerats. Under året upprättade Veritas en klimatvägkarta för sina placeringar och ställde upp etappmål på vägen mot klimatneutrala placeringar senast 2035.

”Hållbarhetsarbetet vid Veritas utvecklades vidare under 2021”, berättar direktör Piia Vouti med ansvar för juridiska frågor och företagsansvar. ”Under hösten genomförde vi en enkät bland våra viktigaste intressentgrupper och kartlade deras förväntningar på Veritas företagsansvar. Vårt hållbarhetsarbete fick ett gott vitsord och det ska vi hålla fast vid även i framtiden.”

Veritas hållbarhetschef Eveliina Leino berättar att hållbarhetsarbetet 2021 fokuserade på utveckling av samarbete och hållbarhetsnätverk.

”Som placerare deltog vi i ett flertal samarbetsinitiativ och utvidgade också våra hållbarhetsnätverk på andra fronter”, säger Leino.

På väg mot en klimatneutral placeringsportfölj

Genom sina val av placeringsobjekt och påverkan av dem strävar Veritas efter att bromsa klimatförändringen. I företagsansvarsrapporten ingår en analys över klimatriskerna och möjligheterna i placeringarna (TCFD).

”Ifjol minskade vi vårt klimatavtryck snabbare än enligt målen i vägkartan. Koldioxidintensiteten i Veritas aktieplaceringar sjönk med hela 28 procent”, berättar Veritas placeringsdirektör Kari Vatanen.

Veritas har också lyckats minska utsläppen från sina fastigheter snabbare än enligt målen. I fastighetsplaceringarna är målet att Veritas ska vara klimatneutralt redan 2030.

”Utsläppen från fastigheterna har minskat med hela 73 procent från utgångsnivån 2020. Samma trend gäller också för avfallsvolymen som har minskat med 48 procent.”

Snabbaste tillväxten i branschen

År 2021 var framgångsrikt för Veritas i fråga om försäljning och kundlojalitet, även om coronapandemin återspeglades i verksamheten på många sätt. Inom FöPL-försäkringarna var tillväxten hos Veritas den snabbaste i branschen.

”Vi slog våra tidigare försäljningsrekord för både premieintäkterna och antalet nya försäkringar. Samtidigt förbättrades kundlojaliteten avsevärt från tidigare år”, säger Veritas tf. verkställande direktör Tommy Sandås.

Sandås anser det viktigt att Veritas i sina hållbarhetsmål har förbundit sig att satsa på kundservicen.

”Pensionsförsäkringsfrågorna kan kännas invecklade, men det är vår uppgift att berätta om dem på ett begripligt sätt. Hos oss får den som tecknar en försäkring alltid en egen försäkringsrådgivare och hjälp när det behövs. Ifjol svarade vi på telefonsamtal på i genomsnitt 11 sekunder”, säger Sandås.

Bilagor: