Satu Alanen ja Carl Haglund Ymcan logon edessä
Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund ja Satu Alanen Turun NMKY

Veritas on mukana tukemassa Turun NMKY:n kiusaamista ehkäisevää toimintaa

28.9.2022, Uutiset ja lehdistötiedotteetUutishuone

Veritas on mukana tukemassa Turun NMKY:n KISE-ohjelmaa, joka tarjoaa peruskoululuokille Turussa ja lähiseudulla apua ja tukea kiusaamista ehkäisevässä toiminnassa. Ohjelmassa työskennellään joko koko luokan tai jonkin pienemmän oppilasryhmän kanssa.

Turun NMKY:n vahvuutena ovat erilaisten ryhmien ohjaustaidot sekä laajojen ja monipuolisten nuorisotyön menetelmien hallitseminen.

”Kiusatut oppilaat voivat kärsiä monenlaisista henkisen hyvinvoinnin ja mielialan ongelmista pitkälle tulevaisuuteen, ja kiusaamisella on seurauksensa myös kiusaajalle”, Satu Alanen Turun NMKY:stä toteaa huolestuneena. ”Etenkin toisia kiusanneiden poikien kehityspolkuja tarkasteltaessa on huomattu, että heillä esiintyy myöhemmin monenlaisia mielenterveyteen ja ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia, kuten aggressiivisuutta seurustelusuhteissa, antisosiaalisia persoonallisuushäiriöitä, päihteiden väärinkäyttöä ja rikollisuutta.”

”Mielenterveysongelmat näkyvät tilastoissa niin työkyvyttömyyseläkkeiden kuin sairauspoissaolojen nousuna”, kertoo Veritaksen työkykyasiantuntija Katri Wänninen. ”Eläkeyhtiönä yksi tärkeimmistä palveluistamme on pitää ihmiset työkykyisinä ja hyvinvoivina. Siksi on tärkeää puuttua kiusaamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.”