Carl Haglund och Satu Alanen.
Veritas vd Carl Haglund och Satu Alanen från Åbo NMKY

Veritas stöder Åbo NMKY:s verksamhet för att hindra mobbning

28.9.2022, Nyheter och pressmeddelandenNyhetsrum

Veritas stöder Åbo NMKY:s verksamhet för att hindra mobbning. KISE-programmet arbetar för att stöda arbetet mot mobbning i grundskoleklasser i Åbo och närkommunerna. I programmet deltar antingen hela klassen eller en mindre grupp elever.

En av Åbo NMKY:s styrkor är förmågan att styra olika grupper och dessutom ett brett urval av metoder för ungdomsarbete.

”Mobbade elever kan drabbas av en mångfald av problem i både sinnesstämning och den mentala hälsan långt efter, och dessutom har mobbningen också följder hos mobbaren själv”, konstaterar Satu Alanen från Åbo NMKY bekymrat. ”Speciellt då man granskat utvecklingen hos mobbade pojkar har det senare i livet förekommit problem med psykisk hälsa och relationer, så som aggressivitet i parförhållande, antisociala personlighetsstörningar, rusmedelsmissbruk och kriminalitet.”

”I statistiken syns psykisk ohälsa både som sjukfrånvaron och invalidpensioner”, säger Veritas specialist i arbetsförmåga Katri Wänninen. ”Som pensionsbolag hör till en av våra viktigaste tjänster att upprätthålla anställdas arbetsförmåga och välmående. Därför är det viktigt att åtgärda mobbning så tidigt som möjligt.”