Henkilöitä työskentelee pienryhmissä kokoustilassa.

Veritaksen ja Emkinen yhteistyöpilotti: Vaikuttavaa työterveysyhteistyötä ja työkykyjohtamista

4.3.2020, Uutiset ja lehdistötiedotteet

Veritas toteutti yhdessä Emkinen kanssa Veritaksen kolmelle asiakasyritykselle työkykyjohtamisen projektin syksyllä 2019. Projektissa keskityttiin vaikuttavuuden lisäämiseen työkykyjohtamisessa. Projekti kesti neljä kuukautta ja sinä aikana muotoiltiin yhteistyössä yritysten kanssa palveluhankintojen johtaminen, toimintamallit ja yhteistyö tiiviimmäksi, systemaattisemmaksi ja vahvistettiin kumppaneiden välillä roolit johtamisessa selkeämmiksi.

Kaikki projektiin osallistuneet yritykset raportoivat saaneensa kattavamman kuvan työkykyjohtamisesta. He saivat toimintaympäristöanalyysin perusteella käsityksen mitä osa-alueita kunkin on hyvä lähteä kehittämään ja millä mittareilla onnistumista tulee mitata.

Yritysten edustajat kokivat, että oli hyödyllistä olla samassa ryhmässä kolmen eri yrityksen kesken. Projektin koettiin kehittäneen HR-osaamista ja tuoneen yritykselle yhteisen suunnan uusien työkykyjohtamisen toimintamallien jalkauttamiseen.

Opit projektista:

  • Johdon, esimiesten ja henkilöstön edustajien kesken tarvitaan yhteistä aikaa miettiä työkykyjohtamisen toimintamalleja, tuloksellisuutta ja kehittämistä.
  • On tärkeää miettiä koko kokonaisuus kerralla. Yhteistyö ja palvelusisällöt työterveyden ja henkilövakuuttajien kanssa peilataan liiketoimintaan ja yrityskulttuuriin.
  • Projektiin kannattaa resursoida riittävästi avainhenkilöitä koko projektin ajaksi, ei vain toimintamallien muotoiluun. Käytetty aika projektiin palautuu moninkertaisena takaisin paremman työkykyisyyden muodossa.