Personer arbetar i smågrupper i ett konferensrum.

Veritas och Emkine pilotprojekt: Effektiv ledning av arbetsförmåga och företagshälsovårdsamarbete

4.3.2020, Nyheter och pressmeddelanden

Veritas, Emkine och tre företag i Österbotten förverkligade under hösten 2019 ett gemensamt arbetshälsoprojekt. Målet med projektet var att öka effektiviteten i ledningen av arbetsförmågan. Projektet varade i 4 månader och under den tiden designades samarbetet på nytt både internt inom företaget och tillsammans med externa samarbetsparter. Syftet var att skapa ett transparent samarbete med tydliga roller och ansvar.

De företag som deltog i projektet upplevde att de hade fått en mer heltäckande uppfattning av vad som omfattas av ledning av arbetsförmåga. Med hjälp av en verksamhetsmiljöanalys formulerade företagen tydliga mål och mätare. Deltagarna upplevde också att det var värdefullt att samarbeta i grupp med två andra företag och att HR-sakkunskapen ökade. Dessutom fick kundföretagen en tydlig strategi för att ta i bruk nya samarbetsmodeller.

Vad lärde vi oss av projektet:

Det behövs samarbete mellan företagsledningen, chefer och personalens representanter för att kunna designa en effektiv och transparent samarbetsmodell.

Det är viktigt att genast designa helheten: samarbetet och serviceinnehållet med företagshälsovården och Veritas där helheten sen ska speglas mot verksamheten och företagskulturen.

Det lönar sig att knyta företagets nyckelpersoner till projektet under hela projektets gång, inte bara när det blir dags att designa samarbetsmodeller. Den tid som används till projektet får man tillbaka med ränta – en bättre arbetsförmåga.