Siirry suoraan sisältöön
Båt fast i en stolpe med ett rep.

Veritas år 2020

År 2020 var på många sätt ett märkligt år. Samhället stängdes i mars och coronapandemin förändrade människors vardag och ekonomins utsikter dramatiskt. Vi inom Veritas stödde våra kunder genom det svåra året: vi var flexibla vad gäller betalningar och satsade på personlig betjäning.

Under årets början förnyade vi vår strategi och valde att fokusera på företagare och företagardrivna företag. Den nya strategin syns även i kundstockens utveckling. Vi lockade nya företagarkunder och antalet FöPL-försäkringar steg för tredje året i en följd.

Året i siffror

Placeringsavkastning 5,6 %, Placeringar totalt 3,9 md

Solvensnivå 128,8 %, Solvensställning 1,9

Ett stöd för kunderna genom det svåra coronaåret

Kafépersonal serverar kund

Bäst på kundservice

Veritas valdes för sjätte gången i en följd till pensionsbolaget med den bästa betjäningen i Taloustutkimus branschspecifika kundnöjdhetsenkät som publicerades i början av 2020. Veritas fick det bästa allmänna betyget som pensionsförsäkringsbolag och knep en första plats när det gäller tjänstvillighet, att hålla löften, beakta kundernas behov, vara tillgänglig och hålla kontakt.

Kunder och förmånstagare (pdf)

Klimatneutral investeringsportfölj före 2035

Kampen mot klimatförändringen är ett av våra insatsområden inom ansvarsfulla investeringar. Vi har satt upp klimatmål för vår placeringsverksamhet: vårt mål är att minska portföljens koldioxidintensitet och öka andelen koldioxidsnåla objekt i vår portfölj.

Vi utvecklar vår portfölj med ambitionen att den ska vara klimatneutral redan före 2035. För fastigheternas del är vårt mål att nå kolneutralitet år 2030.

Ansvarsfull placeringsverksamhet (pdf)

Väderkvarnen i solnedgången.
Personer gör anteckningar på en whiteboard.

Öppen och fungerande förvaltning

De senaste åren har vi kraftigt utvecklat våra interna anvisningar och riktlinjer till att motsvara nya eller förändrade bestämmelser och våra nya tillvägagångssätt. Vi arbetar kontinuerligt för att varje anställd inom Veritas ska känna till gällande bestämmelser och bolagets riktlinjer och i sitt arbete handla i enlighet med dem.

God förvaltning (pdf)

Samarbete med ett människonära grepp

Vi gör vårt bästa för att främja en god medarbetarupplevelse. Byggstenarna för en god medarbetarupplevelse hos oss är betydelsefullt arbete, omfattande involvering av medarbetarna och påverkansmöjligheter, rättvist och jämlikt bemötande, öppen kommunikation och ett gott ledarskap som grunden för allt.

Ansvarsfull arbetsgivare (pdf)


Mycket trevlig att få betjäningen på svenska. Tack.
Super vänlig personal!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring