Sisältö asiasanalla: sijoitusmarkkinat

"Kari Vatanen."

Sijoitusmarkkinoilla on edessään korkeampien korkojen vakiintumisen vuosi 2023

12.1.2023, Blogi

Sijoitusmarkkinoilla ja maailmantaloudessa koettiin monia negatiivisia yllätyksiä vuoden 2022 aikana. Toivo maailmantalouden palautumisesta pandemiaa edeltäneelle kasvu-uralle karisi kevään aikana, kun Venäjä aloitti Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssotansa. Sodan seurauksena energian ja ruoan maailmanmarkkinahinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun ja aiheuttivat odottamattoman nopean inflaation kasvun loppuvuoden aikana.

"Kari Vatanen."

Sijoitushorisontti hukassa

20.12.2021, Blogi

Instituutiosijoittajia moititaan usein lyhytjänteisiksi. Lyhyen aikavälin tulospaineet voivat johtaa siihen, että instituutiosijoittajat keskittyvät liikaa lyhyen aikavälin markkinaliikkeisiin ja jättävät pidemmän aikavälin tuotto-odotukset vähemmälle huomiolle.