Siirry suoraan sisältöön

Genom ledning av arbetshälsa tar du hand om ditt företag och din personal

Ledning av arbetshälsa ger ditt företag många fördelar: personalen engageras och motiveras, arbetskvaliteten höjs, företagsverksamheten effektiviseras och rekryteringen och det dagliga ledarskapet underlättas.

Som en extra bonus får din personal också uppleva större arbetsglädje än tidigare och deras livskompetens utvecklas. Du har alltså många anledningar att satsa på ledning av arbetshälsa i ditt företag!

Hur mår ni? – Kartläggning

Du har säkert en uppfattning om hur ni mår. Men tidvis är det bra att kartlägga och verifiera situationen genom att fråga de anställda.

Det sägs ofta att bara det som mäts och följs upp är viktigt. Så fungerar vardagen – det mätbara prioriteras framför det som inte går att mäta. Därför rekommenderar också vi att du använder data och nyckeltal i ledning av arbetshälsa.

På individnivå har till exempel smartklockor och livsstilsanalyser gett många en impuls att ta hand om sitt eget välbefinnande. Det är enklare att motiveras när du identifierat problemen och vet att du kan åstadkomma stora långsiktiga förändringar med små anpassningar i vardagen.

Mer information: Vårt kartläggningsverktyg

Må bra på jobbet – proaktiva åtgärder

Med ledning av arbetshälsa avses dina åtgärder som arbetsgivare för att förbättra de anställdas välbefinnande – deras arbetssäkerhet, arbetsförmåga, hälsa och möjligheter att fortsätta arbeta. I praktiken handlar ledning av arbetshälsa till exempel om att förbättra ledarskapet, utveckla de anställdas kompetens eller satsa på deras psykiska eller fysiska hälsa.

Som anställd värnar du också proaktivt om ditt eget välbefinnande och din arbetsförmåga. Genom att värna om dina resurser, behålla en positiv inställning och uppdatera din kompetens kan du hantera arbetslivets nya krav och uppleva framgångar i vardagen.

Ni vet att ni lyckats väl med ledning av arbetshälsan när hälsan och de individuella förutsättningarna är i balans med de krav arbetet ställer.

Mer information: Vår tjänst för proaktiv verksamhet.

När arbetsförmågan är hotad – Arbetspensionsrehabilitering

Arbetspensionsrehabilitering (yrkesinriktad rehabilitering) är till för att stödja anställda med nedsatt arbetsförmåga som på grund av sjukdom eller skada riskerar att permanent mista sin arbetsförmåga. Rehabiliteringen kan hjälpa dem fortsätta arbeta eller återgå till arbetet. Om din anställda har en utdragen sjukdom som gör det svårt att klara arbetet är det bra att tillsammans utreda om arbetspensionsrehabilitering kan vara en möjlighet att fortsätta arbeta på samma arbetsplats eller någon annanstans.

Det är bra att inleda diskussionen om arbetspensionsrehabilitering med företagshälsovården eller någon annan yrkesperson inom hälso- och sjukvården och be om ett läkarutlåtande B för ansökan. Arbetspensionsrehabilitering kräver alltid att vissa lagstadgade villkor uppfylls. Våra rehabiliteringshandläggare ger mer information om arbetspensionsrehabilitering och olika rehabiliteringsalternativ.

Mer information: arbetsgivarens stöd för rehabiliteringsklienten

Mer information: arbetspensionsrehabilitering för rehabiliteringsklienter

När arbetet upphör och anställningsförhållandet ändras

Vi stöder både arbetsgivare och anställda vid olika omställningar i anställningsförhållandet.

Arbetspensionen tryggar din försörjning när du pensioneras från arbetslivet. Pension tjänas in enligt samma regler för både anställda och företagare. Arbetspensionen är en trygghet i många olika livssituationer.

Utdragen sjukdom och nedsatt arbetsförmåga kan medföra omställningar i anställningsförhållandet enligt vad som föreskrivs i lag, risk för arbetsoförmåga och lägre lönenivå för den anställda. Invalidpensionen tryggar försörjningen när sjukdom och långvarigt nedsatt arbetsförmåga gör det omöjligt att arbeta.

Mer information: Omställningar i anställningsförhållandet

Cervi värdesätter samarbetet med Veritas i frågor som rör arbetshälsa

Cervi valde Veritas för att de via Veritas får stöd och redskap för en bättre arbetshälsa.

Två personer diskuterar med varann.
Alla evenemang

Ta kontakt med oss

Arbetshälso- och rehabiliteringtjänster

  • Du når oss bäst på adressen arbetsformaga@veritas.fi, där någon av oss gärna svarar dina frågor. Våra specialister i arbetspensionsrehabilitering står till din tjänst på numret 010 195 634 och via e-post rehabilitering@veritas.fi (vardagar kl. 8–16). Vi håller kontakt! :)

  • arbetsformaga@veritas.fi

Minna Stenman

Minna Bliss

Henrik Katajainen ler.

Henrik Katajainen

Person ler mot kameran.

Nella Lindell

Pirta Toivonen ler.

Pirta Toivonen

Johan Treuthardt

Katri Wänninen


Mycket trevlig att få betjäningen på svenska. Tack.
Väldigt trevlig personal, och på det svenska modersmålet dessutom, inte alltid en självklarhet numera! 😊

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna ArPL-försäkring