Siirry suoraan sisältöön

Genom ledning av arbetshälsa tar du hand om ditt företag och din personal

Ledning av arbetshälsa ger ditt företag många fördelar: personalen engageras och motiveras, arbetskvaliteten höjs, företagsverksamheten effektiviseras och rekryteringen och det dagliga ledarskapet underlättas.

Som en extra bonus får din personal också uppleva större arbetsglädje än tidigare och deras livskompetens utvecklas. Du har alltså många anledningar att satsa på ledning av arbetshälsa i ditt företag!

Vad är ledning av arbetshälsa?

Med ledning av arbetshälsa avses alla de åtgärder du vidtar på arbetsplatsen för att främja och upprätthålla dina anställdas arbetarskydd, arbetsförmåga och hälsa samt hjälper dem orka i arbetet. Du kan vidta främjande åtgärder själv eller i samarbete med företagshälsovården och andra experter. I praktiken innebär ledning av arbetshälsa till exempel att man utvecklar kvaliteten på ledarskapet, främjar de anställdas kompetens eller satsar på deras psykiska eller fysiska hälsa.

Du vet att du lyckats med ledning av arbetshälsa när personalens hälsa och individuella förutsättningar är i balans med kraven i deras arbete.

Är siffror till nytta i ledning av arbetshälsa?

Ofta sägs det att bara de frågor som mäts och följs upp är viktiga. Så är det också ofta i vardagen: det som mäts får högre prioritet än det som inte mätts. Därför rekommenderar vi att du i ledning av arbetshälsa utnyttjar data och organisationens nyckeltal.

Om du verkligen vill satsa fullt ut på ledning av arbetshälsa så ska du inte blicka bakåt, utan i stället se på den målbild som uttrycks i strategin och ta fram mätare för de åtgärder som krävs för att nå den.  Du ska alltså spegla läget mot den framtida visionen.

Hur kan vi hjälpa dig med att leda arbetshälsan i ditt företag?

  • Vi handleder individer och grupper
  • Vi hjälper dig uppskatta risken för arbetsoförmåga
  • Vi erbjuder dig nyckeltal, guider och verktyg
  • Vi beviljar ekonomiskt stöd för tjänster som produceras av en tredje part

Närmare information: Hur kan vi hjälpa dig med att leda arbetshälsan i ditt företag?

Arbetspensionsrehabilitering hjälper när arbetsförmågan är hotad

Om din anställdas arbetsförmåga är nedsatt och hen på grund av sjukdom eller skada inte längre klarar av sina arbetsuppgifter, kan arbetspensionsrehabilitering vara till hjälp. Arbetspensionsrehabilitering är också en metod för anställda som är invalidpensionerade för viss tid att återgå till arbetet.

Närmare information: Arbetspensionsrehabilitering

 

Viking Line har tillsammans med Veritas satsat på välmående personal

Andreas Liljedahl
Alla evenemang

Ta kontakt med oss

Arbetshälsotjänster

  • Du når oss bäst på adressen arbetsformaga@veritas.fi, där någon av oss gärna svarar dina frågor. Vi håller kontakt! :)

  • arbetsformaga@veritas.fi

Minna Stenman

Minna Bliss

Nella Lindell

Johan Treuthardt

Katri Wänninen


Fortsätt på samma sätt. Keep up the good work! :-)

Super vänlig personal!

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna ArPL-försäkring