Nyhetsrum

Placeringsmarknaden står inför ett år när räntorna stabiliseras på högre nivåer 2023

24.1.2023, Blogg

År 2022 blev ett år med många negativa överraskningar på placeringsmarknaden och i världsekonomin. Hoppet om att världsekonomin skulle ta fart igen efter pandemin gick om intet under våren, när Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina. Kriget orsakade en kraftig uppgång i världsmarknadspriserna på energi och mat, vilket ledde till en oväntat snabb inflationsökning mot slutet av året.

Är vårt företags värderingar synliga i kulturen, eller är det ett marknadsföringstrick?

12.12.2022, Blogg

Hur fastställer man värderingar som är bra och fungerande? Ansvarsfullhet och kundfokus – dessa talar man mycket om och de får uppmärksamhet när värderingar diskuteras på arbetsplatser Viktiga värderingar, verkligen, och säkert angelägna synvinklar för många. Då är min fråga: är dessa värderingar sådana som alla på arbetsplatsen kan förstå, hur hänger de ihop med den egna verksamheten och hur mäter man i vilken grad verksamheten motsvarar värderingarna?

Är det ansvarsfullt att placera i försvarsindustrin?

8.11.2022, Blogg

Företagsansvar utgör i nuläget en väsentlig del av den institutionella placerarens kärnverksamhet. Traditionellt sett har en ansvarsfull placeringsverksamhet genomförts med hjälp av negativ screening, det vill säga genom att utesluta sådana placeringsobjekt som ansetts vara oansvariga. Kan kriget i Ukraina förändra placerarnas attityder i fråga om uteslutning som ett redskap för ansvarsfull placeringsverksamhet?

Står finansieringen av arbetspensionssystemet på en stabil grund?

17.10.2022, Blogg

Hösten 2021 publicerade Pensionsskyddscentralen en internationell bedömning av styrkorna och utmaningarna i det finländska pensionssystemet. Översikten var utarbetad av professor Torben M. Andersen, som ansåg att Finlands modell var stabil och välfungerande. Samtidigt ansåg han att finansieringens hållbarhet kommer att bli problematisk på medellång och lång sikt.

De mest belönande utvecklingssamtalen under min arbetskarriär

23.9.2022, Blogg

Och NEJ, jag talar inte om löne- eller resultatsamtal, vilka nog också omfattas av den utvecklingssamtalsprocess vi på Veritas följer. I den här reflektionen vill jag koncentrera mig på de motivations- och komptenssamtal som jag under sommaren fått uppleva tillsammans med mitt team.

Nyheter

Alla evenemang