Påminnelse om skattekort till pensionstagare

Visste du att du kan skaffa skattekortet även med ett intermistiskt beslut? Det lönar sig att skaffa skattekortet om det drar ut på tiden med det slutgiltiga beslutet. Utan skattekort går det 40 % i förskottsprocent.

Du kan beställa skattekortet på Skatteförvaltningens hemsidor  eller genom att slå en signal till Skatteverket 029 497 000.

Skattekorten för 2022 träder i kraft 1.2.2022. För pensioner som utbetalas i januari används skatteprocenten från 2021.