Siirry suoraan sisältöön

Pension och rehabilitering

Arbetspensionen ger trygghet vid livets stora förändringar: om din arbetsförmåga blir nedsatt, då du avslutar din arbetskarriär eller då din make eller maka avlider.

Vi ger dig pensionsrådgivning under hela din arbetskarriär och vi ser på arbetslivet och det övriga livet som en helhet.

Man ansöker om pension vanligtvis bara en gång i livet och många saker kan då kännas invecklade. Hos Veritas får du alltid personlig betjäning, vare sig du vill sköta dina ärenden per telefon eller digitalt.

Vill du sköta dina pensionsärenden elektroniskt?

I vår webbtjänst sköter du dina ärenden precis då det passar dig bäst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

Ansök om pension

Ansök om rehabilitering

Meddela nytt kontonummer

Sök ersättning för resekostnader

Vill du kontakta våra specialister?

Du når vår telefontjänst vardagar klockan 8–16.

 • Pensionsrådgivning (att ansöka om pension, pensionsuppskattningar, allmänna pensionsfrågor) tfn 010 195 623
 • Pensionshandläggning (ålderspensioner, partiella pensioner, familjepensioner) tfn 010 195 625
 • Handläggning av invalidpensioner tfn 010 195 624
 • Arbetspensionsrehabilitering tfn 010 195 634
 • Pensionsutbetalning tfn 010 195 622

Om du vill kontakta oss per e-post, använd av informationssäkerhetsskäl vår skyddade meddelandetjänst. Våra e-postadresser hittar du på sidan Kontakt.

Aktuella pensionsartiklar:

Arbetspensionsrehabiliteringen hjälper dig då din arbetsförmåga är hotad

Arbetspensionsrehabilitering är en verksamhet som stöds av arbetspensionsbolaget och har som syfte att förebygga arbetsoförmåga och hjälpa dig att hitta sådana arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Rehabiliteringen är ämnad för både anställda och företagare. Arbetspensionsrehabilitering är alltid yrkesinriktad rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering

diskussion_kollegor

Ska du gå i pension?

Börja planera i tid!

Det lönar sig att börja planera pensioneringen i tid. Läs mer om de olika typerna av pension i sektionen Information om olika pensionsslag.

Som ett stöd för planeringen vill du kanske ha en preliminär uppskattning om ditt pensionsbelopp? Med hjälp av pensionsräknaren för anställda kan du uppskatta din kommande pension.

När planerna är väl gjorda, är det enkelt att ansöka om pensionen. Tilläggsuppgifter om hur du lämnar in din ansökan hittar du här. Snabbast fyller du i pensionsansökan i vår webbtjänst.

Ansök om pension

Ålderspensionstips för företagare

 

Du visste väl att:

 • du efter att du uppnått din lägsta pensionsålder själv kan bestämma när du vill börja lyfta ålderspension.
 • du som företagare kan fortsätta företagsverksamheten vid sidan av pensionen, men att eftersom du då inte längre är försäkringsskyldig, betalar du inte längre FöPL-avgifter.
 • om du vill fortsätta intjäna pension vid sidan av pensionen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.
 • du med hjälp av pensionsräknaren för företagare kan göra en uppskattning om ditt framtida pensionsbelopp.

Information till pensionstagare

 • Har du fått ett pensionsbeslut? Kom ihåg att granska beslutet och att beställa ett nytt skattekort för pensionen av Skatteförvaltningen.
 • Du hittar anvisningar och nyttiga råd för pensionstagare under rubriken Info till pensionstagaren.
 • Kommer ditt kontonummer att ändra? Meddela oss ditt nya kontonummer i vår webbtjänst.

Meddela nytt kontonummer

Lista över datum då pensionen betalas ut 2021

Företagare, gör en plan för pensionstiden i förväg

Vanliga frågor

Hur beskattas pensionen?

Du behöver ett pensionsskattekort för pensionen Beställ kortet antingen på MinSkatt -tjänsten, eller genom att ringa till Skatteförvaltningen på numret 029 497 001.

Då du beställer pensionsskattekortet behöver du uppgifterna om ditt pensionsbelopp, om dina andra inkomster och deras förskottsinnehållning samt om eventuella avdrag.

Efter att du fått ditt pensionsbeslut ska du alltså kontakta Skatteförvaltningen så snart som möjligt. Du kan be att skattemyndigheten skickar ditt pensionsskattekort direkt till oss.

Har jag rätt att börja lyfta partiell ålderspension?

Partiell ålderspension ger dig möjligheten att börja lyfta en del av din intjänade arbetspension redan före du går i full ålderspension!

Du kan ansöka om partiell ålderspension om du har fyllt 61 år och om du inte lyfter någon annan arbetspension.

Du kan välja att lyfta antingen 25 eller 50 procent av din intjänade pension.

Läs mer om partiell ålderspension.

När ska jag bifoga U-bilagan till pensionsansökan?

Om du har bott eller arbetat i andra länder än Finland, ska du fylla i U-bilagan för att vi ska kunna handlägga din pensionsansökan.

På U-bilagan anger du uppgifter om dina samtliga vistelser utomlands (vanliga semesterresor behöver inte meddelas).

Uppgifterna på U-bilagan behövs för att reda ut din rätt till pension i Finland och utomlands och för att räkna ut ditt pensionsbelopp.

Vi behöver U-bilagan även om du inte ansöker om pension från utlandet.

Du fyller i såväl pensionsansökan som U-bilagan smidigast i vår webbtjänst!


Alltid glatt o trevligt bemötande, tackar.

Super vänlig personal!

Pensionsrådgivning under hela karriären.

Rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Ansök om pension