Siirry suoraan sisältöön

Pension och rehabilitering

Arbetspensionen ger trygghet vid livets stora förändringar: om din arbetsförmåga blir nedsatt, då du avslutar din arbetskarriär eller då din make eller maka avlider.

Vi ger dig pensionsrådgivning under hela din arbetskarriär och vi ser på arbetslivet och det övriga livet som en helhet.

Man ansöker om pension vanligtvis bara en gång i livet och många saker kan då kännas invecklade. Hos Veritas får du alltid personlig betjäning, vare sig du vill sköta dina ärenden per telefon eller digitalt.

Vill du sköta dina pensionsärenden elektroniskt?

I vår webbtjänst sköter du dina ärenden precis då det passar dig bäst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder. Du kan till exempel:

 • skicka meddelanden och bilagor på ett säkert sätt
 • granska i vilket skede handläggningen av din ansökan är
 • göra elektronisk ansökan om resekostnadsersättning
 • beställa ett intyg över beloppet av din pension eller förmån
 • meddela om ändring av kontonummer

Logga in i webbtjänsten

Ansök om pension Ansök om arbetspensionsrehabilitering

 

Vill du ringa våra specialister?

 • Pensionsrådgivning (att ansöka om pension, pensionsuppskattningar, allmänna pensionsfrågor) tfn 010 195 623
 • Pensionshandläggning (ålderspensioner, partiella pensioner, familjepensioner) tfn 010 195 625
 • Handläggning av invalidpensioner tfn 010 195 624
 • Arbetspensionsrehabilitering tfn 010 195 634
 • Pensionsutbetalning tfn 010 195 622

Aktuella pensionsartiklar:

Arbetspensionsrehabiliteringen hjälper dig då din arbetsförmåga är hotad

Arbetspensionsrehabilitering är en verksamhet som stöds av arbetspensionsbolaget och har som syfte att förebygga arbetsoförmåga och hjälpa dig att hitta sådana arbetsuppgifter som lämpar sig för ditt hälsotillstånd. Rehabiliteringen är ämnad för både anställda och företagare. Arbetspensionsrehabilitering är alltid yrkesinriktad rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering

diskussion_kollegor

Ska du gå i pension?

Börja planera i tid!

Det lönar sig att börja planera pensioneringen i tid. Läs mer om de olika typerna av pension i sektionen Information om olika pensionsslag.

Som ett stöd för planeringen vill du kanske ha en preliminär uppskattning om ditt pensionsbelopp? Med hjälp av pensionsräknaren för anställda kan du uppskatta din kommande pension.

När planerna är väl gjorda, är det enkelt att ansöka om pensionen. Tilläggsuppgifter om hur du lämnar in din ansökan hittar du här. Snabbast fyller du i pensionsansökan i vår webbtjänst.

Ansök om pension

Ålderspensionstips för företagare

Du visste väl att:

 • du efter att du uppnått din lägsta pensionsålder själv kan bestämma när du vill börja lyfta ålderspension.
 • du som företagare kan fortsätta företagsverksamheten vid sidan av pensionen, men att eftersom du då inte längre är försäkringsskyldig, betalar du inte längre FöPL-avgifter.
 • om du vill fortsätta intjäna pension vid sidan av pensionen, kan du teckna en frivillig FöPL-försäkring.
 • du med hjälp av pensionsräknaren för företagare kan göra en uppskattning om ditt framtida pensionsbelopp.

Information till pensionstagare

 • Har du fått ett pensionsbeslut? Kom ihåg att granska beslutet och att beställa ett nytt skattekort för pensionen av Skatteförvaltningen.
 • Du hittar anvisningar och nyttiga råd för pensionstagare under rubriken Info till pensionstagaren.
 • Kommer ditt kontonummer att ändra? Meddela oss ditt nya kontonummer i vår webbtjänst.

Meddela nytt kontonummer   Pensionsutbetalning och beskattning

Datum då pensionen betalas ut år 2022. må 3.1. ti 1.2. ti 1.3. fre 1.4. må 2.5. on 1.6. fre 1.7. må 1.8. to 1.9. må 3.10. ti 1.11. to 1.12.

Det lönar sig att planera för ålderspensionen i god tid!

Vanliga frågor

Börjar min pension automatiskt?

Eftersom tidpunkten för när ålderspensionen kan börja är flexibel och eftersom du själv kan bestämma när du vill börja lyfta pensionen, börjar inte utbetalningen av din pension automatiskt. Kom därför ihåg att lämna in din pensionsansökan helst cirka en månad före du önskar att pensionen ska börja.

Pensionen kan börja från och med början av vilken månad som helst efter att

 • du fyllt din längsta pensionsålder och
 • din anställning har upphört.

Du kan kontrollera din lägsta pensionsålder via våra webbsidor eller på ditt pensionsutdrag.

Om du har beviljats invalidpension eller delinvalidpension som fortsätter fram till det att du når din lägsta pensionsålder, omvandlas den automatiskt till ålderspension utan att du behöver ansöka om det. Om du inte är säker när omvandlingen kommer att ske, kan du kontrollera det genom att kontakta det pensionsbolag som betalar ut din pension. Tidpunkten för omvandlingen beror på när din invalidpension har börjat. Om du har arbetat vid sidan av invalidpensionen, ska du ansöka om att få till utbetalning den pension som du tjänat in under pensionstiden. Utbetalningen kan börja efter att din anställning har upphört. Lämna också i detta fall in ålderspensionsansökan till pensionsbolaget cirka en månad före pensionen ska börja.

Övergår partiell ålderspension automatiskt till full ålderspension?

Partiell förtida ålderspension omvandlas inte automatiskt till full ålderspension. Utbetalningen av den partiella pensionen fortsätter tills du ansöker om att börja lyfta full ålderspension. Det lönar sig att lämna in ålderspensionsansökan cirka en månad före pensionen ska börja.

Jag har arbetat vid sidan av pensionen. Börjar utbetalningen av denna pension automatiskt?

Om du har arbetat efter det att du börjat lyfta ålderspension kan du ansöka om pensionen som du intjänat vid sidan av pensionen vid den ålder då din försäkringsskyldighet upphör. Detta kallas den högsta pensionsåldern. Om du vill kan du fortsätta jobba också efter att du uppnått åldern, men du intjänar inte längre någon pension för arbetet. Din högsta pensionsålder bestäms enligt vilket år du är född. Du kan kontrollera din högsta pensionsålder via våra webbsidor eller på ditt pensionsutdrag.

Pensionen som du tjänat in för arbete vid sidan av partiell förtida ålderspension kan du söka till utbetalning efter att du nått din lägsta pensionsålder och din anställning har upphört. Detsamma gäller även för pension som du intjänat för arbete vid sidan av invalidpension eller delinvalidpension.


Trevligt, sakligt och hjälpsamt!
Super vänlig personal!

Pensionsrådgivning under hela karriären.

Rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Ansök om pension