Veritas ägarstyrning 2021

År 2021 utövade vi vår ägarstyrning genom att i viss utsträckning delta i bolagsstämmor och genom att stå i kontakt med våra finska portföljbolags ledning. I kommunikationen med bolagens ledning har vårt fokus varit vid bolagens strategi, ekonomiska lönsamhet och verksamhetens ansvarsfullhet. I enstaka fall har vi fört en djupgående diskussion med bolagets ledning gällande aktuella problem där vi framfört vår syn på saken och våra intressen som aktieägare. Vi har även fört diskussioner om våra portföljbolag med andra ägare i bolaget. Vår avsikt är att på lång sikt påverka portföljbolagen och resultaten följs kontinuerligt upp vid diskussioner med bolagen.

DatumBolagVeritas agerande under mötena
4.3.2021Wärtsilä OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
12.3.2021Basware OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
23.3.2021CargotecVi understödde punkterna på föredragningslistan
23.3.2021ValmetVi understödde punkterna på föredragningslistan
24.3.2021CaverionVi understödde punkterna på föredragningslistan
24.3.2021F-secureVi understödde punkterna på föredragningslistan
24.3.2021KemiraVi understödde punkterna på föredragningslistan
30.3.2021LeadDeskVi understödde punkterna på föredragningslistan
30.3.2021ÅlandsbankenVi understödde punkterna på föredragningslistan
31.3.2021OlviVi understödde punkterna på föredragningslistan
7.4.2021StockmannVi understödde punkterna på föredragningslistan
8.4.2021NokiaVi understödde punkterna på föredragningslistan
8.4.2021HarviaVi understödde punkterna på föredragningslistan
12.4.2021KeskoVi understödde punkterna på föredragningslistan
13.4.2021AktiaVi understödde punkterna på föredragningslistan
13.4.2021Raisio OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
14.4.2021MarimekkoVi understödde punkterna på föredragningslistan
15.4.2021HerantisPharmaVi understödde punkterna på föredragningslistan
20.4.2021ViafinServiceVi understödde punkterna på föredragningslistan
23.4.2021MetsoOutotecVi understödde punkterna på föredragningslistan
28.4.2021FortumVi understödde punkterna på föredragningslistan
22.9.2021NelesVi understödde punkterna på föredragningslistan
22.11.2021VikingLineVi understödde punkterna på föredragningslistan