Till boende

Varje hyresgäst har en viktig roll i att det är trevligt och ansvarsfullt att bo i husbolaget. Till god sed hör att man tar i beaktande de andra hyresgästerna och att man accepterar de ljud som vanligt liv medför. Allmänna spelregler bör följas så att god stämning mellan grannarna bibehålls. Bekanta dig med husbolagets egna ordningsregler. Du hittar dem bland annat på informationstavlan eller -skärmen i trappuppgången.

Säkerhet och underhållsansvar av bostaden och allmänna utrymmen

För att den egna trivseln ska upprätthållas krävs det kontinuerliga ingrepp av hyresgästen. Håll lägenheten och allmänna utrymmen städade. Observera att (tobaks)rökning i lägenheten och i allmänna utrymmen är förbjudet. Anmäl omedelbart till servicebolaget om fel eller brister i lägenheten. Servicebolagets kontaktuppgifter hittar du bland annat på informationstavlan eller -skärmen i trappuppgången. Kom ihåg att teckna ett hemförsäkringsavtal till din nya adress och se till att ersättningsbeloppet täcker värdet på din nuvarande egendom.

Brandvarnarens skick ska testas med jämna mellanrum. Det är på hyresgästens ansvar att se till att brandvarnaren är i skick. Enligt lagen ska det finnas minst en brandvarnare per påbörjad 60 kvadratmeter bostadsyta per våning. I varje hem är det även bra att förbereda sig för nödsituationer genom att skaffa sig en brandfilt eller skumsläckare.

Hyresgästen ska rengöra golvsilarna i tvätt- och våtutrymmen med jämna mellanrum. Lavoarens stanklås ska också rengöras så att vattnet kan flöda fritt. Vidare ska även spisfläktens filter samt ersättnings- och frånluftsventilerna rengöras regelbundet.

Lägenhetens nycklar ska förvaras säkert, och man ska inte fästa namn- eller adressinformation på dem. Om nycklarna försvinner, ska man kontakta Veritas fastighetsavdelning.

Parkering

De som har hyrt husbolagets parkeringsplatser har rättighet att parkera på dem. Kontakta fastighetsavdelningen för information om lediga parkeringsplatser.