Ägare

Veritas är ett onoterat aktiebolag.

Veritas ägare (28.4.2020)

Stiftelsen för Åbo Akademi19,84 %
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet19,59 %
Svenska Litteratursällskapet i Finland rf12,94 %
Föreningen Konstsamfundet rf10,51 %
Försäkringsaktiebolaget Alandia10,05 %
Folkhälsan9,94 %
Svenska Folkskolans Vänner rf7,88 %
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse7,19 %
Fonder, stiftelser, föreningar och privatpersoner2,06 %