Personer talar.

ArPL-försäkring

ArPL är arbetspensionsskydd för dina anställda.

Vem behöver en ArPL-försäkring? 

Du behöver teckna en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL) för dina anställda om du är arbetsgivare inom den privata sektorn och  

  • Dina anställda har fyllt 17 år och 
  • Deras lön per månad överstiger 61,37 euro år 2021.  

Den övre åldersgränsen för försäkrande beror på den anställdes födelseår. 

Födelseår Försäkrandets övre åldersgräns
1957 eller tidigare upp till 68 års ålder 
1958-1961 upp till 69 års ålder 
1962 eller senare upp till 70 års ålder 

Försäkringsskyldigheten gäller även arbete vid sidan av pension.

Avtalsarbetsgivare eller tillfällig arbetsgivare? 

Arbetsgivare delas upp i avtalsarbetsgivare och tillfällig arbetsgivare.  

Om du regelbundet betalar lön och du har minst en tillsvidareanställd behöver du teckna en försäkring, dvs. ett ArPL-försäkringsavtal. Som avtalsarbetsgivare får du rabatt på ArPL-premierna i form av kundåterbäring.  

Ifall du enbart har tillfälligt anställda och deras löner under ett halvt år understiger 8 790,00€ år 2021 räknas du som tillfällig arbetsgivare. En tillfällig arbetsgivare behöver inte teckna ett ArPL-försäkringsavtal.   

Hushåll som arbetsgivare 

Även anställda som anställts av privata hushåll försäkras enligt ArPL. Samma ArPL-försäkringsregler och avgifter gäller för hushåll som för andra arbetsgivare.

Teckna ArPL-försäkringen i god tid så att pensionsförsäkringen är i skick innan löneutbetalningen anmäls till inkomstregistret. Huvudregeln är att löner skall anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från första löneutbetalningen.


En smidig kundservice sparar både tid och pengar för dig.  Du får Finlands bästa pensionsförsäkringsservice – av din egna, namngivna kontaktperson.  
Välkommen som kund hos oss! 

ArPL i ett nötskal 

  • Genom ArPL-försäkringen säkerhetsställer du dina anställdas pensionsskydd 
  • ArPL-försäkringen är obligatorisk 
  • En del av ArPL-premien betalas av arbetstagaren själv 
  • Som arbetsgivare redovisar du även för arbetstagarens del av pensionsavgiften till pensionsbolaget.  
  • ArPL-försäkringen skall tecknas senast i samband med första löneutbetalningen och före lönen anmäls till inkomstregistret. 
  • Löner skall anmälas till inkomstregistret inom fem dagar från löneutbetalningen. 
  • Hushåll, som betalar lön, skall anmäla löneuppgifterna till inkomstregistret senast den femte dagen efter löneutbetalningsmånaden.