Socialförsäkringsavgifter

ArPL-försäkringsavgifter, % av bruttolönen

20222023
Avtalsarbetsgivare (fortlöpande minst en anställd), inklusive arbetstagarens andel.

Eventuell kundåterbäring minskar avtalsarbetsgivarens försäkringsavgift.
ArPL-försäkringsavgiften för år 2023 innehåller inte den bolagsspecifika omkostnadsdelen.
Om lönesumman år 2021 var större än 2,198 milj. € inverkar också försäkringens avgiftsklass och den nedsatta avgiftsförlustandelen på avgiftens storlek år 2023.
25,8525,30
Tillfällig arbetsgivare, inklusive arbetstagarens andel. Anställda endast då och då, utbetald lönesumma under 9 348 € på ett halvår/ 2023 (9 006 € på ett halvår/ 2022).25,8526,20
Arbetstagarens andel 17–52 år7,157,15
Arbetstagarens andel 53–62 år8,658,65
Arbetstagarens andel 63–67 år7,157,15

Arbetslöshetsförsäkringspremie (18–64 år)

Mer info på www.tyollisyysrahasto.fi20222023
Arbetsgivare
– av lönesumman högst 2 251 500 €/år 2023 (2 197 500 €/år 2022)
– av delen som överstiger 2 251 500 €/år 2023 (2 197 500 €/år 2022)
0,50
2,05
0,52
2,06
Arbetstagare1,501,50
Delägare0,740,75
Arbetsgivarens premie för delägaren0,500,52

Sjukförsäkringsavgifter, %

20222023
Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift1,341,53
Försäkrades sjukförsäkringspremie
Arbetstagare
Sjukvårdspremie0,530,60
Dagpenningspremie, årslön under 15 703 €/ 2023 (15 128 €/ 2022)0,000,00
Dagpenningspremie, årslön minst 15 703 €/ 2023 (15 128 €/ 2022)1,181,36
Företagare
Sjukvårdspremie0,530,60
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst under 15 703 € år/ 2023 (15 128 €/ 2022)0,000,00
Dagpenningspremie, FöPL-arbetsinkomst minst 15 703 € år/ 2023 (15 128 €/ 2022)1,321,59
Pensionär1,501,57

Gruppliv- samt arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsfärsäkringens premier

Premien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen fastställsutifrån lönerna och riskfaktorerna i arbetet. Grupplivförsäkringspremien betalas i samband med den. Närmare information får du från ditt skadeförsäkringsbolag.

Övriga nyckeltal

ArPL-gränser

20222023
Nedre gräns för försäkrande enligt ArPL62,88 €/mån65,26 €/mån

FöPL-gränser

20222023
Nedre gräns för FöPL-försäkring8 261,71 €/år8 575,45 €/år
Övre gräns för FöPL-försäkring187 625,00 €/år194 750,00 €/år
FPA:s arbetslöshetsdagpenning13 573,99 €/år14 088,00 €/år
Medlemskap i arbetslöshetskassan13 573,00 €/år14 088,00 €/år
Företagarens frivilliga olycksfallsförsäkringDen fastställda arbetsinkomstenDen fastställda arbetsinkomsten

Räntor

20222023
Försäkringsavgiftsränta% av avgiften% av avgiften
– ArPL 1.1.–30.6
– ArPL 1.7.–31.12
– FöPL
2 %
2 %
2 %
2,45 %

2,45 %
Dröjsmålsränta
1.1.–30.6.8 %10,5 %
1.7.–31.12.8 %

Indexhöjningar

20222023
Pensioner, % från fjolåret 2,286,8
Arbetsinkomster och i lagen fastställda gränsbelopp, % från fjolåret2,463,8
Lönekoefficient1,5011,558
Arbetspensionsindex26912874