Siirry suoraan sisältöön
Från oss får du ArPL, FöPL och Pia.

Företagare

Veritas är företagarnas pensionsförsäkringsbolag. Hos oss får du en egen kontaktperson. Pia och våra andra försäkringsrådgivare vet allt som behövs om FöPL och ArPL, så att du kan koncentrera dig på företagandet.

 

Vi är inte störst, men vi ställer dig alltid först.

Ring oss! Vi svarar på ditt samtal inom 20 sekunder.

Kontakta oss Tel. 010 195 612 e-post: fopl@veritas.fi

Behöver du teckna en FöPL-försäkring?

Företagarens pensionsförsäkring är en lagstadgad försäkring som är obligatorisk om du som företagare uppfyller följande villkor:

 • Du är 18-67 år
 • Din verksamhet pågår enhetligt i minst fyra månader
 • Din arbetsinkomst är minst 8 261,71 € år 2022 och 8 575,45 € år 2023

Om du är lättföretagare eller har företagandet som bisyssla och uppfyller dessa villkor, måste även du teckna en FöPL-försäkring. Kom ihåg att FöPL-försäkringen inte kan ersättas av en frivillig pensionsförsäkring.

Mer om FöPL-försäkring

Webbtjänst

Vår webbtjänst är enkel och smidig. Där kan du bland annat:

 • Skriva ut FöPL-intyg
 • Ändra din arbetsinkomst
 • Begära betalningstid
 • Uppdatera dina egna kontaktuppgifter
 • Ändra faktureringsintervall

Och det bästa av allt, du kan tryggt ha kontakt med din egen försäkringsrådgivare.

Logga in i webbtjänsten

Ta i bruk webbtjänsten

Aktuellt om FöPL

Alla evenemang

Nyföretagare, du får FöPL-rabatt!

När du som företagare för första gången startar en FöPL-försäkrad verksamhet får du 22 procent rabatt på FöPL-avgifterna under de första 48 månaderna, dvs. i fyra år.

FöPL-avgifter

Flytta din FöPL-försäkring till Veritas!

FöPL-försäkringen kan sägas upp sista dagen i mars, juni, september eller december, men du kan sända oss överflyttningsansökan när som helst.  Försäkringen flyttas till oss tre månader efter uppsägningen. Ex. en försäkring som sagts upp 30.6 börjar hos Veritas 1.10.

Genom att fylla i en överflyttningsansökan till oss avslutas den gamla försäkringen. Försäkringen måste dock ha varit i kraft minst ett år i nuvarande bolag innan den kan flyttas.

Vi sköter avslutandet av den gamla försäkringen till det tidigare bolaget när överflyttningsansökan kommit till oss.

Fastän FöPL kostar samma överallt är det inte obetydligt var den tecknas. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice.

Välkommen som kund hos oss!

Kontakta oss: fopl@veritas.fi

Begär offert för FöPL-försäkring

Du kan begära offert för en arbetspensionsförsäkring från Veritas. Vi sänder offerten smidigt per e-post till dig.

Begär offert 

FöPL-avgifter

FöPL-avgifterna räknas utifrån din fastställda FöPL-arbetsinkomst. Avgiftens storlek påverkas av din ålder, företagshistorik samt betalningsintervall.

Den nya företagaren får 22 procent rabatt på sina FöPL-avgifter under de första fyra åren.

Avgiftsprocent för FöPL-arbetsinkomsten:

Ålder 2022 2023
18–52 år 24,1% 24,1%
53–62 år 25,6% 25,6%
63–67 år 24,1% 24,1%

Mer om FöPL-avgifter

FöPL-arbetsinkomst

Hela ditt socialskydd baserar sig på din FöPL-försäkrings arbetsinkomst. Arbetsinkomsten skall grunda sig på värdet av din arbetsinsats, inte lön eller företagets omsättning.

För att underlätta uppskattandet av din arbetsinsats kan du fundera över vilken lön du skulle betala en anställd, med samma yrkeserfarenhet som dig, att utföra ditt arbete.

2022 års FöPL-arbetsinkomst är minst 8 063,57€ per år och högst
187 625,00 € per år.

2023 års FöPL-arbetsinkomst är minst 8 575,45€ per år och högst
194 750,00 € per år.

Mer om FöPL-arbetsinkomst

Social trygghet genom hela livet

Livet går inte att förutspå, så kompromissa inte när det gäller det viktigaste; dig och din familjs sociala trygghet.

FöPL-försäkringen garanterar din inkomst ifall du insjuknar, förblir arbetsoförmögen eller arbetslös. Som företagare kan arbetspensionsrehabilitering beviljas till dig i form av näringsunderstöd. Även andra rehabiliteringsalternativ är möjliga om du fortsätter som företagare eller övergår till förvärvsarbete.

FöPL-försäkringens arbetsinkomst står som grund även under resans gång med i de positiva händelserna som föräldraledighet och givetvis ålderspension.

Mer om företagarens sociala trygghet

Vill du få FöPL-fakturor elektroniskt?

 • Meddela ditt företags nätfaktureringsadress, du hittar blanketten här.
 • Eller gör ett nätfaktureringsavtal i din nätbank och välj Veritas som fakturerare.

Du hittar mera information gällande elektronisk faktura på din operatörs eller banks nätsida.

En trädgårdsmästare som planterar en växt.

Är arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen obligatorisk för en FöPL-företagare?

I regel är försäkring för olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar frivillig för en FöPL-pliktig företagare. Se närmare uppgifter på www.tvk.fi.

FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring används som årsarbetsinkomst i frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.

Företagare, har du uppmärksammat att din FöPL-inkomst har höjts i början av året?

Det sker årligen på grund av indexjustering. Uppräkningen med arbetspensionsindex säkrar att pensionen bibehåller sin köpkraft om penningvärdet minskar, men förbättrar också arbetspensionens köpkraft.

Vid årets början är det en bra tidpunkt att se över FöPL-inkomsten, du kan använda vår FöPL-räknare för att se vad avgiften skulle bli beroende på FöPL-inkomst. Önskar du ändra din FöPL-inkomst eller har frågor, ta kontakt med oss via webbtjänst, mail eller telefon.

Behöver jag en FöPL fast jag inte lyfter lön?

För att Föpl:n räknas enligt arbetsinsats, så ska du teckna en Föpl-försäkring fast du inte lyfter lön. Ifall du funderar på rätt Föpl-arbetsinkomst, så var i kontakt och vi hjälper dig vidare.

Funderar du på att gå i pension?

 • Som företagare räknas din pension för företagarverksamheten ut på arbetsinkomsten i din FöPL-försäkring. Det bästa sättet att säkra en proportionerligt rätt pensionsinkomst är att hålla FöPL-arbetsinkomsten på en nivå som motsvarar värdet av din arbetsinsats under hela företagartiden. Ändringar nära pensionsålder hinner inte inverka märkbart på pensionen. Du kan göra en uppskattning på din framtida pension med vår FöPL-pensionsräknare.
 • Som företagare kan du också fortsätta ditt företagande under ålderspensionen, men när försäkringsskyldigheten tar slut kommer FöPL-betalningarna att utebli. Om du fortsätter att arbeta medan du är på pension kan du teckna en frivillig FöPL försäkring och därmed samla mer pension.

Pension och rehabilitering


Super vänlig personal!
Kort väntetid i telefonkön. Saklig och kunnig kundservice.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna FöPL-försäkring