Siirry suoraan sisältöön
Mia Nikander-Ore, Cafetoria

Företagare

Veritas är företagarens bästa samarbetspartner inom pensionsförsäkring. Hos oss får du en personlig service som bevisligen är den bästa i branschen. Vi är starkt tvåspråkiga.

Alla våra FöPL-kunder får en namngiven kontaktperson och ditt telefonsamtal besvaras alltid av en människa. Vill du också höra till Finlands mest nöjda pensionsförsäkringskunder?

Kontakta oss Tel. 010 195 612 fopl@veritas.fi

Behöver du teckna en FöPL-försäkring?

Företagarens pensionsförsäkring är en lagstadgad försäkring som är obligatorisk om du som företagare uppfyller följande villkor:

 • Du är 18-67 år
 • Din verksamhet pågår enhetligt i minst fyra månader
 • Din arbetsinkomst är minst 7 958,99€ (2020 års index)

Mer om FöPL-försäkring

Är du lättföretagare eller har

företagandet som bisyssla?

Om du uppfyller villkoren i föregående ruta, måste även du teckna en FöPL-försäkring. Kom ihåg att FöPL-försäkringen inte kan ersättas av en frivillig pensionsförsäkring.  

Om du är företagare vid sidan av lagstadgad ålderspension är FöPL-försäkringen frivillig.  

Aktuellt: Coronaviruset

Veritas kan bevilja extra betalningstid åt sina kunder för att betala pensionsavgifter för anställda (ArPL) och för företagaren själv (FöPL).

Vi försöker tillsammans med våra kunder hitta lösningar. Läs mer.

Nättjänst

Vår nättjänst är enkel och smidig. Där kan du bland annat:

 • Skriva ut FöPL-intyg
 • Ändra din arbetsinkomst
 • Begära betalningstid
 • Uppdatera dina egna kontaktuppgifter
 • Ändra faktureringsintervall

Och det bästa av allt, du kan tryggt ha kontakt med din egen försäkringsrådgivare.

Ta i bruk nättjänsten

Flytta din FöPL-försäkring till Veritas! 

FöPL-försäkringen kan sägas upp sista dagen i mars, juni, september eller december, men du kan sända oss överflyttningsansökan när som helst.  Försäkringen flyttas till oss tre månader efter uppsägningen. Ex. en försäkring som sagts upp 30.6 börjar hos Veritas 1.10.  

Genom att fylla i en överflyttningsansökan till oss avslutas den gamla försäkringen. Försäkringen måste dock ha varit i kraft minst ett år i nuvarande bolag innan den kan flyttas.  

Vi sköter avslutandet av den gamla försäkringen till det tidigare bolaget när överflyttningsansökan kommit till oss.  

Fastän FöPL kostar samma överallt är det inte obetydligt var den tecknas. Hos oss får du Finlands bästa pensionsförsäkringsservice.

Välkommen som kund hos oss!

Kontakta oss: fopl@veritas.fi

Ola Kukkasniemi

FöPL-avgifter

FöPL-avgifterna räknas utifrån din fastställda FöPL-arbetsinkomst. Avgiftenstorlek påverkas av din ålder, företagshistorik samt betalningsintervall.

Den nya företagaren får 22 procent rabatt på sina FöPL-avgifter under de första fyra åren.

FöPL-avgifter 2020

Ålder Procent av FöPL-arbetsinkomsten
18–52 år 24,1%
53–62 år 25,6%
63–67 år 24,1%

Mer om FöPL-avgifter

FöPL-arbetsinkomst

Hela ditt socialskydd baserar sig på din FöPL-försäkrings arbetsinkomst. Arbetsinkomsten skall grunda sig på värdet av din arbetsinsats, inte lön eller företagets omsättning. 

För att underlätta uppskattandet av din arbetsinsats kan du fundera över vilken lön du skulle betala en anställd, med samma yrkeserfarenhet som dig, att utföra ditt arbete.

2020 års FöPL-arbetsinkomst är minst 7 958,99€ per år och
högst 180 750,00€ per år.

 

Mer om FöPL-arbetsinkomst

Social trygghet genom hela livet

Livet går inte att förutspå, så kompromissa inte när det gäller det viktigaste; dig och din familjs sociala trygghet.

FöPL-försäkringen garanterar din inkomst ifall du insjuknar, förblir arbetsoförmögen eller arbetslös. Som företagare kan arbetspensionsrehabilitering beviljas till dig i form av näringsunderstöd. Även andra rehabiliteringsalternativ är möjliga om du fortsätter som företagare eller övergår till förvärvsarbete.

FöPL-försäkringens arbetsinkomst står som grund även under resans gång med i de positiva händelserna som föräldraledighet och givetvis ålderspension.

Mer om Företagarens sociala trygghet

Önskar du få FöPL-fakturor elektroniskt?

 • Meddela ditt företags nätfaktureringsadress, du hittar blanketten här.
 • Eller gör ett nätfaktureringsavtal i din nätbank och välj Veritas som fakturerare.

Du hittar mera information gällande elektronisk faktura på din operatörs eller banks nätsida.

Vanliga frågor

Är arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen obligatorisk för en FöPL-företagare?

I regel är försäkring för olycksfall i arbete och om yrkessjukdomar frivillig för en FöPL-pliktig företagare. Se närmare uppgifter på www.tvk.fi.

FöPL-arbetsinkomsten i din pensionsförsäkring används som årsarbetsinkomst i frivillig olycksfallsförsäkring för företagare.

Är avgiftsprocenten samma i alla pensionsbolag?

FöPL-försäkringsavgiften är den samma i alla pensionsbolag.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer avgiftsprocenten årligen.

Se aktuella försäkringsavgifter.

Behöver jag teckna FöPL-försäkring även om jag inte lyfter lön? 

Eftersom FöPL räknas enligt arbetsinsatsen, bör du teckna en FöPL-försäkring även om du inte lyfter lön.
Om du funderar på vilken nivå på FöPL-arbetsinkomsten är den rätta, var i kontakt så hjälper vi dig vidare.

Funderar du på att gå i pension?

 • Som företagare utvärderar du dina inkomster själv och därför påverkar du din framtida pension. Det bästa sättet att säkra en pensionsinkomst är att hålla FöPL-inkomsterna på rätt nivå under hela företagartiden. Du kan uppskatta beloppet på din framtida pension och effekten av FöPL-inkomstförändringen på den med vår FöPL-pensionsräknare.
 • Som företagare kan du också fortsätta ditt företagande under ålderspensionen, men när försäkringsskyldigheten tar slut kommer FöPL-betalningarna att utebli. Om du fortsätter att arbeta medan du är på pension kan du teckna en frivillig FöPL försäkring och därmed samla mer pension.

Pension och rehabilitering

Veritas eläke ulkomailta

Förstå din kund, är Griippis motto


Jag blev jätteglad av, hur hjälpsamma och glada ni var i telefonen 😊 en riktigt god fortsättning på året 2020

Fortsätt på samma sätt. Keep up the good work! :-)

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna FöPL-försäkring