Finansiering från Veritas

Veritas erbjuder sina kunder finansieringsalternativ för varierande behov.

Placeringslån

Placeringslån är ett flexibelt alternativ för finansieringsbehoven i bolag. Lånet lämpar sig till exempel för finansiering av rörelsekapital, investeringar och företagsköp.

  • Lånetiden är 1–10 år.
  • Lånet kan ha rörlig eller fast ränta. Räntan utgörs av referensräntan samt en kundspecifik räntemarginal. I totalräntan beaktas företagets ekonomiska situation, kreditvärdighet och säkerheter.
  • Vilka säkerheter som krävs fastställs från fall till fall.
  • Finansieringen kan ordnas i samarbete med till exempel en bank eller Finnvera.

Återlån

Veritas kunder har möjlighet att få lån från fonderade ArPL-försäkringspremier. Rätten till lån förutsätter att kunden har en gällande ArPL-försäkring hos Veritas.

  • Rätten till lån beror också på beloppet av betalda försäkringsavgifter.
  • Lånetiden är 1–10 år.
  • Räntenivån fastställs enligt gällande ArPL-referensränta. ArPL-räntenivån kan kontrolleras på Garantias sidor.
  • Återlån beviljas alltid mot säkerhet. Säkerheten kan vara en garanti från Finnvera, en bank eller ett försäkringsbolag.

Kontaktinformation

Kundfinansiering, placeringslån:
Theo Laakso
Portföljförvaltare
theo.laakso@veritas.fi, tfn 010 5501 632 (företagsenheten i Helsingfors, placeringar)

Kundfinansiering, ArPL-återlån:
Back-Office
finans@veritas.fi