Tillfällig arbetsgivare och hushållet som arbetsgivare

Är du en tillfällig arbetsgivare?

 • Du har endast sporadiskt anställda eller säsongsanställda. 
 • Lönen som betalas till arbetstagarna under ett halvår understiger 9 006 € år 2022.
 • Du eller ditt företag har inte någon ArPL försäkring. 
 • Du som privatperson anställer tex. en au pair, barnskötare, snickare eller hundrastare och lönen du betalar överstiger 62,88€ per månad år 2022. 

Hur anmäler du lönerna? 

Hur faktureras försäkringsavgiften? 

 • Din försäkringsavgift fastställs när du gjort anmälan till inkomstregistret och faktureras av Veritas. Fakturan förfaller den sista dagen i månaden efter lönebetalningen. 
 • Om du använder Palkka.fi-tjänsten hämtar du uppgifterna om avgiften från tjänsten. Det är även möjligt att välja att pensionsbolaget sänder fakturan till dig.
 • Som tillfällig arbetsgivare kan du inte få kundåterbäring. Du kan teckna en ArPL-försäkring och på så vis tjäna in återbäring. 

Är den anställda ett företag eller en anställd? 

 • Då du beställer ett arbete av ett företag eller en företagare som verkar som yrkesutövare sköter företaget själv pensionsskyddet för sina anställda samt yrkesutövaren sitt eget pensionsskydd. 
 • Om du anställer en privatperson räknas du som arbetsgivare och skall ta hand om pensionsskyddet för den anställda. 

Vilka andra skyldigheter har du som arbetsgivare? 

Ett hushåll som arbetsgivare ska förutom att betala ArPL-avgifter: 

 • Sköta förskottsinnehållningen och betala arbetsgivarens socialskyddsavgifter till skattemyndigheten. 
 • Teckna en lagstadgad arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring om de anställdas sammanlagda lönesumma överstiger 1 300€ per år. 
 • Betala arbetsgivarens och arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgifter. Avgifterna betalas till Arbetslöshetsförsäkringsfonden
 • Betala grupplivförsäkringsavgiften för sina anställda. Avgiften tas ut i samband med arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringspremien.