Rådgivaren Clarice betjänar kunden i telefon med hörlurar.

Info till pensionstagaren

Om du är pensionstagare och Veritas utbetalar din arbetspension, hittar du i den här sektionen viktig information och svar på frågor som gäller bland annat pensionsutbetalning, beskattning och arbete vid sidan av pensionen.

Pensionsutbetalning och beskattning

Hur meddelar jag om ändrat kontonummer och hur ordnar jag beskattningen av min pension?
Läs mer om pensionsutbetalning och beskattning

Arbete vid sidan av pensionen

Kan jag jobba vid sidan av pensionen och vad ska jag då ta i beaktande?
Läs mer om arbete vid sidan av pensionen

Utomlands bosatt pensionstagare

Hur påverkas pensionsutbetalningen av att jag bor utomlands och hur meddelar jag mina uppgifter från utlandet?
Läs mer om pensionstagare som är bosatt utomlands

Arbetspensionskort och pensionsintyg

Hur beställer jag ett nytt pensionskort eller ett pensionsintyg?
Läs mer om arbetspensionkort och pensionsintyg

Inkomstregistret för pensionärer och andra förmånstagare

Inkomstregistret i pensionstagarens vardag och för vad används inkomstregistrets uppgifter?
Läs mer om inkomstregistret för pensionärer och förmånstagare