Karriärberättelse om Veritas försäkringsrådgivare Pia Nieminen. I bilden sitter hon i stolen på kontoret och ler.

Fördel i kundbetjäning att kunna identifiera problem

Mångformigt kundservicearbete 

Jag har arbetat som försäkringsrådgivare i Veritas sen 2009. Till mitt ansvarsområde hör att ta hand om både FöPL- och ArPL försäkringar under hela dess levnadslopp. Arbetsdagarna går ut på mångsidiga uppgifter och arbetsköer i olika system, som bildas av telefon arbete, e-post och chat. Utöver finsk- och svenskspråkiga kunder betjänar jag även engelskspråkiga ArPL-kunder. Jag gillar att bemöta kunder med varierande behov, eftersom de kryddar till mina arbetsdagar. Ibland är man tvungen att vara kreativ och använda olika typer av kommunikationslösningar, då det gemensamma språket inte hittas.  

Med hjälp av skolsvenskan till ett tvåspråkigt företags kundbetjäning 

Som person är jag kundbetjäningsinriktad. Innan jag började på Veritas arbetade jag flera år i en guldsmedsaffär. Köpcentrets öppethållningstider passade dock inte ihop med en barnfamiljs vardag, så jag var tvungen att fundera ut något annat. Jag har studerat socialpolitik på universitet och min magisteruppsats skrev jag om partiell pension. Då Veritas öppnade rekryteringen för en försäkringsrådgivare, beslöt jag mig för att ansöka. 

Jag gick till intervjun ganska avslappnad och beredd på att inte bli vald, eftersom jag visste att företaget jag ansökt om position hos vart starkt tvåspråkigt. En del av intervjun gick på svenska och den gick bra, tills jag blev frågad vad jag brukar göra på fritiden. Min tanke stod stilla tills jag plötsligt kom ihåg en understreckad mening i min skolbok i svenska där det stod: ”Jag går på bio”. Jag hoppades att intervjuaren inte skulle ställa några följdfrågor om vilken är den senaste film jag sett, eftersom det nog vi det laget hade dröjt en god stund sedan jag senast gått på bio. Nu känns det bra att märka, att bara genom att jag vågat använda svenska, har den förstärkts både i arbetslivet och under fritiden. Kunderna är förstående, fastän språket inte alltid är perfekt, så länge man försöker.  

Problemlösning, förhandlingar och empati 

Mitt arbete är varierande och det finns alltid något att göra. Utöver att mina kunder kontaktar mig direkt arbetar jag även i telefonkretsen, vilket gör det omöjligt att veta hur den egna arbetsdagen kommer att se ut. I kundtjänsten strävar vi till att samma försäkringsrådgivare betjänar samma kund varje gång, både inom FöPL och ArPL ärenden. Då kunden ringer oss, når de den tjänst de är ute efter. 

Jag upplever att i mitt arbete krävs speciellt att kunna identifiera problem. Då kunden ringer, har de oftast ett behov eller problem, som jag då bör känna igen och lösa. Det krävs även att kunna förhandla och att ha empati. En del av kunderna har blivit bekanta under åren, och då kan diskussionerna ibland utvidga sig också till kundens övriga livssituationer. Tidigare har jag drömt om ett yrke som psykolog, och i mitt nuvarande arbete får jag ibland tillämpa även den delen.  

Det bästa med arbetet är ett underbart team, varierande kunder och att värderingar möts 

Det bästa med mitt arbete är det underbara teamet som drar i samma rep och de olika kunderna som gör kundbetjäningen intressant och motiverande från dag till dag. Jag inspireras av roliga och även djupgående diskussioner, som mitt arbete erbjuder. Dessutom upplever jag, att Veritas värderingar passar utmärkt ihop med mina egna. Här vill vi satsa på människonära kundbetjäning och vara genuint på kundens sida. All feedback av kunderna är värdefull och hjälper oss att ytterligare förbättra vår kundbetjäning.