Siirry suoraan sisältöön
"Hög med papper."

Förvaltning och organisation

Veritas Pensionsförsäkring är ett onoterat aktiebolag.

Vår förvaltning och ledning baserar sig på regleringen om förvaltningen av arbetspensionsbolag, försäkringsbolag och aktiebolag samt vår bolagsordning.

Vi följer i tillämpliga delar den finska koden för bolagsstyrning, som administreras av Värdepappersmarknadsföreningen rf.

Genom god förvaltningssed säkerställer vi att vår förvaltning och verksamhet är transparenta och vår ägarstyrning effektiv. Som en liten och pålitlig aktör gör vi pensionssystemet mångsidigare.

Arbetsmarknadsparterna har en central roll i arbetspensionssystemet och utvecklingen av det. Därför medverkar de i arbetspensionsbolagens förvaltning.

Veritas förvaltning och ledning

Bolagsstyrningens struktur i Veritas.

Veritas centrala förvaltningsorgan är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören.

Bolagsstämma
Förvaltningsråd
Styrelse
Verkställande direktör och övrig ledning

 


Bra betjäning! ❤️👍
Väldigt positivt överraskad! Dels att kvinnan som svarade pratade väldigt bra svenska och också tog sig tid att förklara ordentligt om sakerna jag frågade.

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna försäkring