Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Håkan Ekström

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, styrelsemedlem
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, viceordförande i styrelsen

Stefan Kapténs

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskottet, ordförande
ANKA Invest Ab Oy, styrelseordförande
Oy Art-Pak Ab, styrelseordförande
Botnia työterveys ry; Botnia företagshälsovård rf, styrelsemedlem
Fastighets Ab Balticvägen 4 i Larsmo, styrelseordförande
HP Rani Plast Ab, styrelsemedlem
Ab Kaptens Oy, styrelseordförande
Ab Korv-Görans Kebab Oy, styrelseordförande
Larsmo Vatten och Avlopp Ab, styrelseordförande
Ab PG Made Oy, styrelseordförande
Snöbollen Ab, styrelseordförande
Teri-Hus Ab, styrelsemedlem

Henrik Karlsson

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskottet, medlem
Stiftelsen Hemmet, förvaltningsrådsmedlem
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, fullmäktigemedlem

Gisela Knuts

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsens ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskottet, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskottet, ordförande
Aktia Bank Abp, medlem av nomineringskommittén
Centralhandelskammarens skiljedomsinstitut, viceordförande
Stiftelsen för Åbo Akademi, delegationsmedlem

Kristiina Linna

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Landskapets samarbetsgrupp i Egentliga Finland, 3. vice ordförande
Varsinais-Suomen työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta, medlem
Delegationen för etniska relationer ETNO i Västra Finland, medlem
Kokka kohti Suomea-projekt, medlem i styrningsgruppen
Arbetarskyddsnämnden i Sydvästra Finland, Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland, medlem
SAMAK:s styrelse, rådgivare

Martin Paasi

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskottet, medlem
Finlands Ekonomer, styrelseordförande
Finlands Ekonomers investeringsutskott, ordförande
Finnvera, medlem i förvaltningsrådet
RECUBATOR, styrelseordförande
RePlanet, Advisory Board, medlem

Andreas Remmer

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskottet, medlem
Furetank Rederi AB, styrelsemedlem
Merrem Ab, styrelseordförande
Optinova Holding Ab, styrelsemedlem
Optinova Jomala Ab, styrelseordförande
Ålands Försäkringar Ab, styrelseordförande
Ålands Nautical Club r.f., styrelseordförande
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, styrelseordförande
Åländska Segelsällskapet r.f., styrelseordförande

Panu Routila

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskottet, medlem
Ambientia Oy, styrelsemedlem
Aurinko Golf Naantali Oy, styrelsemedlem
Ensto Oy, styrelsemedlem
Famifarm Oy, styrelsemedlem
Fifax Oyj, styrelseordförande
Fortaco Group Oy, styrelseordförande
Green Industry Park Oy, styrelseordförande
Havator Oy, styrelseordförande
Neova Oy, styrelseordförande
Oriola Oyj, styrelseordförande
Patria Oyj, styrelseordförande
Syväranta Group Oy, styrelseordförande
Turku Science Park Oy, styrelsemedlem

Lasse Svens

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, valutskottet, medlem
Aktia Bank Abp, styrelseordförande
Aktia Bank Abp, styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott, medlem
Aktia Bank Abp, styrelsens riskutskott, medlem
Gustaf Packaléns Mindefond, styrelsemedlem
Inez & Julius Polins fond, medlem i förvaltningsrådet
Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem
Kustregionens utbildningsfastigheter, styrelsemedlem
Stiftelsen Academica, styrelsemedlem
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen, styrelsemedlem
Stiftelsen Hemmet, delegationsmedlem
Oy Svens Invest Ab, styrelseordförande
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelsemedlem
ÅU Media Ab, styrelseordförande

Antti Tanskanen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskottet, medlem
Arbetarskyddsfonden, förvaltningsrådsmedlem
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem

Björn Teir

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskottet, medlem
Helsingfors Universitetsfastigheter Ab, styrelsemedlem
Helsingfors universitet, medlem av fastighetsutskottet
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, styrelsemedlem
Stockmann Abp, medlem av nomineringskommittén
Svenska folkskolan vänner rf, medlem av kapitalförvaltningsrådet

Taina Vallander

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsens vice ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, konsultativa nämnden, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskottet, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskottet, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskottet, medlem
Pensionsskyddscentralens direktion, medlem