Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Kaj-Gustaf Bergh

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings – och arvodesutskott, ordförande
Finnovator Oy, styrelseordförande
Harjavalta Oy, styrelsemedlem
Hasselinvest Ab, styrelsemedlem
Jakobstads Konsertsal Ab, styrelsemedlem
JM Ab, Sverige styrelsemedlem
Julius Tallberg Oy Ab, styrelseordförande
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, styrelseordförande
Sigurd Frosterus Stift., styrelseordförande
Stiftelsen för Åbo Akademi sr, delegationsmedlem
Wiklöf Holding Ab, styrelsemedlem

Håkan Ekström

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, styrelsemedlem
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, viceordförande i styrelsen

Stefan Kapténs

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, ordförande
ANKA Invest Ab Oy, styrelseordförande
Oy Art-Pak Ab, styrelseordförande
Botnia työterveys ry; Botnia företagshälsovård rf, styrelsemedlem
Fastighets Ab Balticvägen 4 i Larsmo, styrelseordförande
HP Rani Plast Ab, styrelsemedlem
Ab Kaptens Oy, styrelseordförande
Ab Korv-Görans Kebab Oy, styrelseordförande
Larsmo Vatten och Avlopp Ab, styrelseordförande
Ab PG Made Oy, styrelseordförande
Snöbollen Ab, styrelseordförande
Teri-Hus Ab, styrelsemedlem

Henrik Karlsson

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Stiftelsen Hemmet, förvaltningsrådsmedlem
Turun Teknologiakiinteistöt, styrelsemedlem
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, fullmäktigemedlem

Timo Ketonen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Digital Heart Capital Oy (Sofokus Ventures), styrelseordförande
Kallary Design Oy, styrelseordförande
Liikesivistysrahasto, medlem i stipendieutskottet och delegationen
Partel, styrelsemedlem
Plantui Oy, styrelsemedlem
Stera Technologies Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen för Åbo Akademi, styrelsens vice ordförande
Tehtailija Juho Leinon säätiö, styrelsens vice ordförande
TS-Yhtymä Oy, styrelsemedlem
ÅU Media Ab, styrelsemedlem

Kristiina Linna

Veritas pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Landskapets samarbetsgrupp i Egentliga Finland, 3. vice ordförande
Varsinais-Suomen työvoima- ja yrityspalveluneuvottelukunta, medlem
Delegationen för etniska relationer ETNO i Västra Finland, medlem
Kokka kohti Suomea-projekt, medlem i styrningsgruppen
Arbetarskyddsnämnden i Sydvästra Finland, Regionalförvaltningsverket i Sydvästra Finland, medlem
SAMAK:s styrelse, rådgivare

Andreas Remmer

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Furetank Rederi AB, styrelsemedlem
Merrem Ab, styrelseordförande
Optinova Americas, Inc, styrelseordförande
Optinova Asia Pacific Co, Ltd, styrelseordförande
Optinova Godby Ab, styrelseordförande
Optinova Holding Ab, styrelsemedlem
Optinova Jomala Ab, styrelseordförande
Optinova Nordic AB, styrelseordförande
Optinova (Thailand) Co, Ltd, styrelseordförande
Optinova US Holding Inc, styrelseordförande
Optinova Valley Forge, Inc, styrelseordförande
SEOLA AB, styrelseordförande
Ålands Försäkringar Ab, styrelseordförande
Ålands Nautical Club r.f., styrelseordförande
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, styrelseordförande
Åländska Segelsällskapet r.f., styrelsemedlem

Lasse Svens

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Aktia Bank Abp, styrelseordförande
Aktia Bank Abp, styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott, medlem
Aktia Bank Abp, styrelsens riskutskott, medlem
Gustaf Packaléns Mindefond, styrelsemedlem
Inez & Julius Polins fond, medlem i förvaltningsrådet
Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem
Kustregionens utbildningsfastigheter, styrelsemedlem
Stiftelsen Academica, styrelsemedlem
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen, styrelsemedlem
Stiftelsen Hemmet, delegationsmedlem
Oy Svens Invest Ab, styrelseordförande
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelsemedlem
ÅU Media Ab, styrelseordförande

Antti Tanskanen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Arbetarskyddsfonden, förvaltningsrådsmedlem
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem

Christel Tjeder

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsens vice ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Akavan eläkepolitiikkatoimikunta, medlem
CaroDine Oy, styrelsemedlem
Ekonomföreningen FLEX rf, styrelseordförande

Taina Vallander

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Pensionsskyddscentralens direktion, medlem

Maria Vanhatalo-Thijssen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Finlands Näringsliv EK:s företagardelegation, medlem