Styrelsemedlemmarnas förtroendeuppgifter

Kaj-Gustaf Bergh

Veritas Pensionsförsäkring, styrelseordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings – och arvodesutskott, ordförande
Finnovator Oy, styrelseordförande
Hasselinvest Ab, styrelsemedlem
Jakobstads Konsertsal Ab, styrelsemedlem
JM Ab, Sverige styrelsemedlem
Julius Tallberg Oy Ab, styrelseordförande
Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj, styrelseordförande
Sigurd Frosterus Stift., styrelseordförande
Stiftelsen för Åbo Akademi sr, delegationsmedlem
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Wiklöf Holding Ab, styrelsemedlem

Håkan Ekström

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, styrelsemedlem
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, viceordförande i styrelsen

Hannu Jouhki

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Arbets- och näringsministeriet, delegationen för förnyelse i regionerna, medlem
Asuntosäätiö ry, styrelsemedlem
Asuntosäätiön Kiinteistöt Oy, styrelsemedlem
Business Tampere Oy, styrelsemedlem
Palkansaajien tutkimuslaitos, styrelseordförande
Tesi, advisory board

Stefan Kapténs

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, ordförande
ANKA Invest Ab Oy, styrelseordförande
Art-Pak Ab, styrelseordförande
Botnia työterveys ry; Botnia företagshälsovård rf, styrelsemedlem
HP Rani Plast Ab, styrelsemedlem
Ab Kaptens Oy, styrelseordförande
Ab Korv-Görans Kebab Oy, styrelseordförande Oy
MB-Mobile Kokkola, styrelsemedlem
Ab PG Made Oy, styrelsemedlem
Snöbollen Ab, styrelseordförande
Teri-Hus Ab, styrelsemedlem

Henrik Karlsson

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Stiftelsen Hemmet, förvaltningsrådsmedlem
Stiftelsen Johanna och G. A. Petrelius Fond, styrelsemedlem
Turun Teknologiakiinteistöt, styrelsemedlem
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet, fullmäktigemedlem

Timo Ketonen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Digital Heart Capital Oy (Sofokus Ventures), styrelseordförande
Entomophagy Solutions Oy, styrelsemedlem, aktieägare
FUNKalla Oy, styrelseordförande, aktieägare
Liikesivistysrahasto, medlem i stipendieutskottet och delegationen
Plantui Oy, styrelsemedlem, aktieägare
Stera Technologies Oy, styrelsemedlem
Stiftelsen för Åbo Akademi, styrelsens vice ordförande
Tehtailija Juho Leinon säätiö, styrelsens vice ordförande
TS-Yhtymä Oy, styrelsemedlem, aktieägare

Andreas Remmer

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Furetank Rederi AB, styrelsemedlem
Merrem Ab, styrelseordförande
Optinova Holding Ab, styrelsemedlem
Ålands Försäkringar Ab, styrelsemedlem
Ålands Nautical Club r.f., styrelseordförande
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag, styrelseordförande
Åländska Segelsällskapet r.f., styrelsemedlem

Lasse Svens

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, ordförande
Aktia Bank Abp, styrelseordförande
Aktia Bank Abp, styrelsens kompensations- och corporate governanceutskott, ordförande
Förlagsaktiebolaget Sydvästkusten, styrelseordförande
Gustaf Packaléns Mindefond, styrelsemedlem
Inez & Julius Polins fond, medlem i förvaltningsrådet
Kelonia Oy Ab, styrelsemedlem
Kustregionens utbildningsfastigheter, styrelsemedlem
Stiftelsen Academica, styrelsemedlem
Stiftelsen för utbildningsfastigheter i kustregionen, styrelsemedlem
Stiftelsen Hemmet, delegationsmedlem
Oy Svens Invest Ab, styrelseordförande
Utbildningsstiftelsen Sydväst, styrelsemedlem
Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, styrelsemedlem

Antti Tanskanen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, revisionsutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Arbetarskyddsfonden, förvaltningsrådsmedlem
Olycksfallsförsäkringscentralen, styrelsemedlem

Christel Tjeder

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsens vice ordförande
Veritas Pensionsförsäkring, placerings- och riskutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Akavan eläkepolitiikkatoimikunta, medlem
CaroDine Oy, styrelsemedlem
Core Service Oy, styrelsemedlem
Ekonomföreningen FLEX rf, styrelseordförande

Taina Vallander

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, valutskott, medlem
Konsultativa nämnden i Veritas, medlem
Löntagarnas forskningsinstitut, styrelsemedlem
Pensionsskyddscentralens direktion, medlem

Maria Vanhatalo-Thijssen

Veritas Pensionsförsäkring, styrelsemedlem
Veritas Pensionsförsäkring, utnämnings- och arvodesutskott, medlem
Finlands Näringsliv EK:s företagardelegation, medlem