Ansök om pension

Man ansöker om pension vanligtvis bara en gång i livet. Oroa dig dock inte; det krävs bara lite planering – och att fylla i en ansökan.

Vår pensionsrådgivning hjälper gärna till om du har frågor gällande att ansöka om eller att gå i pension!

Väl planerat, hälften vunnet!

 • Bekanta dig med pensionsalternativ och deras villkor, och planera tidpunkten för din pensionering.
 • Kontrollera din ålderspensionsålder och gör en uppskattning av din kommande ålderspension med hjälp av pensionsräknaren för anställda och pensionsräknaren för företagare.
 • Kom överens med din arbetsgivare om alla praktiska arrangemang på din arbetsplats så att övergången sker så smidigt som möjligt. Kolla hur det blir med eventuella semesterdagar och om du behöver lämna in en skriftlig anmälan om uppsägning när du går i pension.

Fyll i ansökan på webben

Det snabbaste sättet är att lämna in ansökan via vår webbtjänst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

På samma ansökningsblankett kan du ansöka om pension från både offentliga och privata sektorn, folkpension samt utländsk pension.

Du kan också fylla i ansökan på en pappersblankett och skicka den till oss per brevpost. Närmäre anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Tidpunkten för att lämna in ansökan varierar beroende på pensionen du ansöker:

 • Ålderspension, partiell förtida ålderspension och arbetslivspension: lämna in ansökan cirka en månad innan pensionen ska börja
 • Invalidpension: lämna in ansökan 3 – 4 månader innan sjukdagpenningen upphör.
 • Familjepension: lämna in ansökan inom sex månader efter dödsdatumet.

Folkpensionen kompletterar en liten arbetspension

Om din arbetspension är liten, kan du med samma pensionsansökan ansöka om folkpension för att komplettera ditt pensionsskydd. Folkpensionen beviljas av FPA och mer information hittar du på FPA:s webbplats.

Folkpensionens inkomstgränser är år 2023

 • 1512,38 euro per månad för ensamstående
 • 1355,30 euro per månad för gifta eller samboende

Om beloppet av din arbetspension underskrider inkomstgränserna, har du rätt till folkpension.

Garantipensionen garanterar minimipensionen

Om alla dina bruttopensioner är under minimipensionsgränsen
(922,42 euro per månad år 2023) kan du reda ut din rätt till garantipension.

 • Garantipensionen beviljas av FPA. Du måste reda ut din rätt till alla andra pensioner från Finland och utomlands innan garantipensionen kan beviljas. Mer information om garantipensionen finns på FPA:s webbplats.

Bilagor behövs sällan

Som regel räcker det med att fylla i ansökan för att ansöka om pension. Bilagor krävs endast för:

 • Invalidpension, i detta fall krävs ett B-läkarutlåtande.
 • Till pensionsansökan för en person som har arbetat utomlands krävs den så kallade U-bilagan. Vi behöver U-bilagan även om du inte ansöker om pension från utlandet. Du kan fylla i U-bilagan i vår webbtjänst.

OBS! Vi behöver inte ett intyg över dina förvärvsinkomster, eftersom din arbetsgivare registrerar uppgifterna i inkomstregistret, varifrån vi får all information för pensionshandläggningen.

Lämna in bilagorna elektroniskt

Du kan bidra till en snabbare handläggning av din ansökan genom att skicka dina bilagor till oss elektroniskt. Du kan antingen skanna bilagorna eller skicka dem som foton.

Du kan skicka dokumenten till oss via vår webbtjänst. Anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.

Vad händer sedan?

Vi behandlar din pensionsansökan

När vi har tagit emot din ansökan granskar vi din rätt till pension, beviljar pensionen och räknar ut det slutgiltiga pensionsbeloppet på basis av uppgifterna om dina förvärvsinkomster under din arbetskarriär. Efter att vi givit beslutet för vi in uppgifterna om pensionen till Pensionsregistret.

 • Handläggningen av en ålderspensionsansökan tar i genomsnitt 27 dagar och av en invalidpensionsansökan i genomsnitt 51 dagar.

Utbetalningen av pensionen kan därefter börja. Pensionen betalas alltid ut den första bankdagen i månaden. Den första utbetalningen kan emellertid avvika från denna regel.

Granska ditt pensionsbeslut!

Om du har frågor om ditt pensionsbeslutet, kontakta oss gärna så granskar vi situationen tillsammans! Om du ändå är missnöjd med pensionsbeslutet som du fått, kan du söka ändring i det hos besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Det är viktigt att du i besvärsskriften anger hurdan ändring i beslutet du kräver och att du motiverar ditt krav. I besvärsanvisningen som följer med beslutet hittar du närmare uppgifter om besvärsprocessen och besvärstiden.

Om det är Veritas som har gett dig pensionsbeslutet, skicka besvärsskriften till oss. Om du senare vill sända kompletterande utredningar om ditt hälsotillstånd, kan du göra det medan din ändringsansökan är under handläggning. Du meddelas skriftligen huruvida de kompletterande uppgifterna inverkar på beslutet.

Om du inte är nöjd med beslutet som besvärsnämnden för arbetspensionsärenden ger, kan du överklaga det till försäkringsdomstolen.

Dags att beställa ett nytt skattekort

Du får pensionsbeslutet per brevpost till din hemadress. På beslutet anges ditt månatliga pensionsbelopp före skatt. När du fått beslutet är det dags att beställa ett nytt skattekort för pensionen.

Du kan beställa pensionsskattekortet från Skatteförvaltningen antingen via deras webbtjänst eller per telefon. Ta fram pensionsbeslutet samt uppgifter om dina övriga inkomster och skattesatser för innevarande år. Du kan be Skatteförvaltningen skicka ditt pensionsskattekort direkt till oss. Under de kommande åren får vi din pensionsskatteprocent automatiskt av skattemyndigheten.

Du får arbetspensionskortet

Pensionskortet beställs till dig i samband med pensionshandläggningen, och du får kortet per post till din hemadress efter att utbetalningen av din pension har börjat.

Med pensionskortet kan du vid behov bevisa att du får ålderspension eller invalidspension. Det kan vara användbart till exempel när du handlar i butiker som erbjuder pensionärsrabatt på sina produkter eller tjänster.

Observera att om du lyfter partiell förtida ålderspension eller efterlevandepension har du inte rätt till arbetspensionskort.