Arbetet i pensions- och rehabiliteringsavgöranden är mångsidigt

Olika rehabiliteringsalternativ skapar variation i arbetsdagen

Jag har arbetat som pensionspecialist på Veritas sedan hösten 2017. Mitt jobb består av olika arbetsuppgifter inom arbetspensionsrehabilitering, dit hör bl.a. beslut, handledning av och rådgivning till kunder och samarbete med olika rehabiliteringsaktörer, såsom hälso- och sjukvården, FPA, TE-byråerna, arbetsgivare och företag, tjänsteproducenter, läroanstalter. Rehabiliteringsstigen tillbaka till arbetet är individuell och ser olika ut för alla kunder och det här ger en stor variation i arbetet och arbetsdagarna.

En mångsidig arbetshistoria

Min tidigare arbetshistoria har varit till nytta i mitt nuvarande arbete. Jag har mer än 20 års arbetserfarenhet från olika arbetsuppgifter inom socialväsendet och arbetsförvaltningen i Finland och Sverige. Jag har bl.a. arbetat med service för äldre och personer med funktionsnedsättning, inom olika rehabiliterings- och handledningstjänster relaterade till sysselsättningen av personer i arbetsför ålder, som t.f. socialarbetare inom barnskyddet, som projektkoordinator och i chefsuppgifter. Vid sidan av förvärvsarbete och familj har jag avlagt socionomstudier (YH & högre YH) och ämnesstudier i socialt arbete.

Ihärdighet och övergripande kunnande

I mitt jobb krävs mångsidig kunskap om det sociala trygghetssystemet, en förståelse av vad som händer i samhället och de förändringar som rör arbetslivet, goda interaktiva färdigheter och att man ständigt vidareutvecklar sin egen kompetens. Att vara envis till sin natur är en fördel och flexibilitet och ett sinne för humor skadar inte heller i olika situationer som uppkommer i det dagliga arbetslivet. Arbetet med pensionsförsäkring har vidgat mitt perspektiv och fått mig att inse att hur en återgång till arbetslivet är möjlig trots många olika utmaningar relaterade till arbetsförmågan.

Kundernas framgång är det bästa med jobbet

Det som inspirerar mig är att arbetet är så mångsidigt och varierande. Besluten är inte alltid så entydiga och ofta behöver man vara i kontakt med andra sakkunniga och samarbetspartner för att få fram den information och kompetens som behövs. Arbetet är lämpligt omväxlande och det finns inte alltid ett entydigt rätt svar. På vår arbetsplats litar vi på varandra och det är alltid lätt att fråga arbetskamraterna om råd och synpunkter.

Det absolut bästa med det här jobbet är när man efter många om och men oftast lyckas med att få kunden tillbaka i arbetet. Kunderna är mycket motiverade. Att hitta ett yrke som passar det nya hälsotillståndet är inte alltid nödvändigtvis så lätt. Det är extremt belönande när kunderna berättar om hur de framgångsrikt har kunnat återgå till jobbet och arbetskarriären fortsatt. Och när allt inte går helt enligt förväntningarna gör vi tillsammans vårt bästa för att ta lärdom och vidareutveckla våra rutiner.