Teckna försäkring

Företagare

Du ska teckna en FöPL-försäkring om du är verksam som företagare i Finland, är 18–67 år och din arbetsinsats i företaget motsvarar minst 7 958,99 euro per år.

Teckna FöPL-försäkring

Arbetsgivare

Du ska teckna en ArPL-försäkring om du kontinuerligt har minst en anställd som är 17–67 år och har en lön om minst 60,57 euro i månaden.

Teckna ArPL-försäkring