Ålderspension

Då pensionsålder närmar sig, erbjuder ålderspensionen dig möjligheten att av och att börja njuta av pensionen som du tjänat in under din arbetskarriär. Du får själv bestämma när du vill gå i pension, förutsatt att du fyllt din lägsta pensionsålder.

Du kan alltså också fortsätta jobba och på så sätt tjäna in en större arbetspension. Då du börjar fundera på att gå i pension är det bra att komma ihåg att ditt arbetsförhållande måste upphöra före pensionen börjar.

När får man ålderspension?

Ditt födelseår avgör när du tidigast kan börja lyfta ålderspension. Du måste ha uppnått din lägsta pensionsålder för att pensionen ska kunna beviljas. Men efter att du väl har fyllt din lägsta pensionsålder, är det mycket flexibelt att gå i pension, pensionen kan börja från och med början av vilken månad som helst.

De lågsta ålderspensionsåldrar enligt födelseår
FödelseårLägst ålderspensionsålder
1954 eller innan63 år
195563 år 3 månader
195663 år 6 månader
195763 år 9 månader
195864 år
195964 år 3 månader
196064 år 6 månader
196164 år 9 månader
196265 år
196365 år
196465 år

Det lönar sig att gå senare i pension

Om du beslutar dig för att skjuta upp pensioneringen, blir ditt pensionsbelopp större. För varje senarelagt månad får du 0,4 procent i uppskovsförhöjning som tillägg till pensionen. Genom att exempelvis börja lyfta pensionen ett helt år efter din lägsta pensionsålder, får du en förhöjning på 4,8 procent på din intjänade pension. Det finns ingen övre gräns för intjäningen av uppskovsförhöjning, så du kan senarelägga pensionen precis så länge du vill.

Förvärvsarbetet måste sluta för att pensionen ska kunna börja

Förutom att du ska ha rätt ålder, förutsätter beviljandet av ålderspension att du slutar förvärvsarbeta. Om du är anställd hos någon, måste anställningen upphöra före pensionen börjar. Arbetsförhållandet som du blir pensionerad från ska alltså sluta för att du ska kunna få pensionen.

Kom överens om pensioneringen i god tid med din arbetsgivare. Du ska säga upp dig från ditt jobb inom ramen för normal uppsägningstid.

Om du vill fortsätta jobba för samma arbetsgivare genast efter att pensionen börjat, måste det ske en förändring i dina anställningvillkor och ni ska ingå ett nytt arbetsavtal om det med arbetsgivaren.

Företagarverksamheten kan fortsätta vid sidan av pensionen

Som företagare behöver du inte avsluta företagarverksamhet för att få ålderspension. Din FöPL-försäkring upphör dock automatiskt när pensionen börjar. Om du fortsätter företagsverksamheten vid sidan av pensionen, kan du, om du vill, teckna en frivillig FöPL-försäkring och på så sätt intjäna ytterligare pension.

Privata och offentliga sektorns pensioner

Om du under din arbetskarriär har jobbat både inom den privata och den offentliga sektorn och vill ha all intjänad pension till utbetalning från samma tidpunkt, ska du på pensionsansökan meddela att du ansöker om pension från både privata och offentligrättsliga anställningar.

  • Den offentliga sektorn omfattar anställningar hos staten, kommunen, kyrkan och Folkpensionsanstalten.
  • Du kan kontakta Keva om du har frågor gällande den offentliga sektorns pensioner.

Folkpensionen kompletterar en liten arbetspension

Om din arbetspension är liten kan du ansöka om folkpension för att komplettera ditt pensionsskydd. Du kan ansöka om arbetspension och folkpension på samma blankett. Folkpensionen beviljas av FPA. Du hittar information om folkpensionens inkomstgränser på FPA:s webbplats.

Arbete vid sidan av pensionen

Du får jobba utan begränsningar vid sidan av ålderspensionen. Du intjänar ny pension 1,5 procent av inkomsterna fram till din högsta pensionsålder.

Då du nått din högsta pensionsålder, fyll i en ålderspensionsansökan för att få till utbetalning den pension som du tjänat in för arbetet vid sidan av ålderspensionen.

Om du är född år

FödelseårPensionsålder
1957 eller tidigaredin högsta pensionsålder är 68 år
1958-1961din högsta pensionsålder är 69 år
1962 eller senaredin högsta pensionsålder är 70 år

Tillfälligt och slutligt pensionsbeslut

Efter att du lämnat in din pensionsansökan är det möjligt att du först får ett tillfälligt (interimistiskt) pensionsbeslut. Ett tillfälligt beslut ges exempelvis då

  • vi väntar på uppgifter om den sista lönen eller om anställningens slutdatum från din arbetsgivare
  • uppgifterna om arbetslöshetsdagpenning eller annan förmån inte ännu har registrerats till inkomstregistret.

Vi kan ge det slutliga pensionsbeslutet efter att alla uppgifter om löner och förmåner har meddelats till inkomstregistret. Beloppet som anges på det tillfälliga beslutet är således inte nödvändigtvis ditt slutliga pensionsbelopp. Summan kan ändra till exempel om din arbetsgivare i efterhand anmäler löner för vilka du har intjänat pension.

Så söker du ålderspension

Det snabbaste sättet att söka ålderspension är att fylla i ansökan i vår webbtjänst. Du behöver personliga bankkoder för att kunna logga in till tjänsten.

Om du vill kan du fylla i en pappersblankett och skicka den till oss per post. Närmare anvisningar hittar du på sidan Blanketter.

Kom ihåg följande då du ansöker om ålderspension:

  • Lämna in ansökan cirka en månad innan pensionen ska börja
  • Ålderspension kan beviljas retroaktivt för högst tre månader.
  • På samma blankett kan du ansöka om folkpension och pension från utlandet.
  • Bifoga till ansökan bilaga U om du har bott eller arbetat utomlands. Du kan fylla i U-bilagan i vår webbtjänst.

    Närmare anvisningar för hur du skickar bilagor hittar du här.