Skicka bilagor elektroniskt

Du kan bidra till en snabbare handläggning av din ansökan genom att skicka bilagorna till oss elektroniskt. Du kan antingen skanna eller fotografera dokumenten. Med hjälp av följande tips kan du underlätta händläggningen av ditt fall.

Skanna eller fotografera

Skanna dokumentet och spara det på din dator. Bästa resultatet får du genom att spara bilagan i pdf-format.

Om du fotograferar dokumentet med kamera, överför bilden från kamerans minneskort till datorn. Om du fotar med telefonen kan du direkt lägga till bilden som bilaga till ett e-postmeddelande.

Tips för fotograferingen:

  1. Beskär bilden
  • Släta till pappret och ta bilden rakt uppifrån.
  • Försäkra dig om att alla viktiga uppgifter finns med och syns på bilden.
  • Beskär allting som är överflödigt från bilden.
  • Zooma inte. För kameran tillräckligt nära pappret.

2. Ställ in skärpan

  • Ställ noggrannt in skärpan på det du fotograferar.
  • Håll handen stadig då du tar bilden.
  • Kontrollera före du skickar bilden att den blev skarp och att all text på den går att läsa.

3. Uttnyttja naturlig belysning

  • Kontrollera at dokumentet du fotograferar är väl belyst. Använd dock inte blixt. Om möjligt, fotografera i naturlig belysning.
  • Kontrollera att det inte blir skuggor på bilden.

Skicka bilagorna till oss

Du kan skicka dokumenten till oss via vår webbtjänst.

Om du skickar ett dokument till oss elektroniskt behöver du inte sända originaldokumentet per post.