"Pensionsutdrag."

Pensionsutdrag

Vad är ett pensionsutdrag?

Syftet med pensionsutdraget är att hålla dig uppdaterad om hur du tjänar in pension under din arbetskarriär. På så sätt kan du kontrollera uppgifterna och reagera på eventuella fel och brister så snabbt som möjligt. Då pensionsutdragets uppgifter är korrekta, är också ditt pensionsskydd i skick.

Du hittar ditt elektroniska pensionsutdrag i tjänsten MittPensionsutdrag.

Det elektroniska pensionsutdraget innehåller omfattande uppgifter

På pensionsutdraget anges följande uppgifter:

  • dina anställningar och löner
  • din företagarverksamhet och arbetsinkomst
  • hur mycket pension du tjänat in för dessa.

Därtill innehåller pensionsutdraget pensionen som du intjänat för

  • studier som lett till högskole- eller yrkesexamen
  • hemvård av under treårigt barn
  • inkomstrelaterade dagpenningar.

Ditt pensionsutdrag finns alltid tillgängligt i elektronisk form i tjänsten MittPensionsutdrag. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder.

Du behöver pensionsutdragets uppgifter då du vill göra en uppskattning av din kommande pension med hjälp av våra pensionsräknare.

På pappersutdraget ser du uppgifterna endast från de senaste åren

På pappersutdraget anges motsvarande uppgifter som på det elektroniska utdraget, men endast från de senaste sex åren.

Pensionsutdraget i pappersform postas vart tredje år.

Det lönar sig att granska pensionsutdraget!

Läs noga igenom ditt pensionsutdrag även om det inte ännu är aktuellt att gå i pension. Din kommande arbetspension räknas ut utgående från uppgifterna som finns på utdraget, så det är viktigt att uppgifterna är korrekta.

Om det finns felaktiga uppgifter lönar det sig att rätta dem omedelbart. Brister i uppgifter som är över sex år gamla kan rättas endast med stöd av arbets- och löneintyg.

Vänligen notera att följande uppgifter inte finns angivna på pensionsutdraget:

  • uppgifter om det pågående årets anställningar
  • uppgifter om arbete utomlands
  • uppgifter om studier där du inte ännu avlagt examen

Dessa uppgifter behöver du alltså inte meddela till oss.

Anvisningarna för att läsa pensionsutdraget hjälper dig att granska utdraget.

För att få information om pension som du tjänat in för arbete i andra länder än Finland, kontakta pensionsmyndigheterna i respektive land.

Meddela om fel och om uppgifter som saknas

Om uppgifterna är korrekta, behöver du inte göra någonting.

Om du funderar över någon uppgift på ditt utdrag, kontakta Veritas pensionsrådgivning.

Om du upptäcker fel eller om det saknas uppgifter på ditt utdrag, fyll i rättelseblanketten för pensionsutdraget och skicka den till oss så reder vi ut saken. Bifoga arbets- och löneintyg till blanketten.

Vänligen notera att pappersutdraget endast visar uppgifterna från de sex senaste åren. Uppgifterna som är äldre än så finns fortfarande kvar i registren, även om de inte visas på utdraget. Logga in till tjänsten MittPensionsutdrag om du önskar granska uppgifterna från hela din arbetskarriär.