Ta kontakt

ArPL-ärenden

010 195 600

FöPL-ärenden

010 195 612

Behöver du en FöPL- eller ArPL-försäkring men är osäker på hur du ska komma igång? Veritas försäljningschefer hjälper dig gärna.

Försäljning

Pensionsärenden: Invalidpension, rehabiliteringsstöd, arbetspensionsrehabilitering och rehabiliteringspenning

010 195 624

Pensionsärenden: Ålderspension, partiell förtida ålderspension och familjepension

010 195 623

Överiga telefonnummer
Allmänna kontaktuppgifter
Fakturering

 

Samtalspriser
Veritas 01019-servicenummer
För samtal från mobiltelefon debiteras mobilsamtalsavgift och från fast telefon lokalnätsavgift.

Veritas 01055-nummer
Samtal från mobiltelefoner kostar 8,35 cent/samtal och 17,11 cent/min. Samtal från det fasta nätet kostar 8,35 cent/samtal och 6,0 cent/min.

Samtalsavgiften gäller också för kötid.

ArPL-ärenden

Ring kundtjänsten
010 195 600

Skicka e-post (även vad gäller ArPL-räkningar):
arpl@veritas.fi

Konkurs- och företagssaneringsärenden: indrivning@veritas.fi

FöPL-ärenden

Ring kundtjänsten
010 195 612

Skicka e-post (även vad gäller FöPL-räkningar):
fopl@veritas.fi

Pensionsärenden: Invalidpension, rehabiliteringsstöd, arbetspensionsrehabilitering och rehabiliteringspenning

Ring kundtjänsten

010 195 624

Om du ringer från utlandet är numret +358105501878.

Skicka e-post:
invalidpension@veritas.fi
kuntoutus@veritas.fi

Pensionsärenden: Ålderspension, partiell förtida ålderspension och familjepension

Ring kundtjänsten

010 195 623

Om du ringer från utlandet är numret +358105501966.

Skicka e-post:
pensionsradgivning@veritas.fi

Fastigheter

Ring kundtjänsten
010 5501 905

Skicka e-post:
fastigheter@veritas.fi

Fastigheter

Finansieringstjänster

Ring kundtjänsten
010 55 010

Skicka e-post:
finans@veritas.fi

Arbetshälsotjänster

Ring kundtjänsten
010 55 010

Skicka e-post:
arbetsformaga@veritas.fi

Allmänna kontaktuppgifter

Våra servicenummer (växel)
010 55 010

Skicka e-post:
veritas@veritas.fi

Adresser

Åbo, huvudkontor
Postadress: PB 133, 20101 Åbo
Besöksadress: Lemminkäinengatan 34

Mariehamn
Norragatan 1B2 (Nya Apoteksgården)
22100 Mariehamn
Vid ankomst ring på ”kontor 2” på porttelefonen.

Helsingfors, placeringar
Postadress: PB 29, 00101 Helsingfors (endast post som är adresserad till placeringsavdelningen)
Besöksadress: Norra Esplanaden 35 Aa

Fakturering

E-fakturering:

EDI-beteckning 003701411872
Förmedlingsbeteckning 003703575029
Operatör CGI Suomi Oy

Faktureringsadress:

Veritas Pensionsförsäkring
Reskontra
PB 133
20101 ÅBO

Frågor om fakturering, epostfakturor:
reskontra@veritas.fi

Våra bostads- samt fastighetsbolag tar emot e-fakturor. Adresser till e-fakturor fås via:
reskontra@veritas.fi eller fastigheter@veritas.fi

Veritas kontonummer för betalning av avgifter

Försäkringsavgifter:

Nordea: FI65 2057 3800 0160 26
Aktia: FI83 4055 8120 0003 01
TOP: FI67 5711 6110 0023 30
ÅAB: FI10 6601 0002 1484 27
Danske Bank: FI30 8000 1800 0583 24

Hyror:

Nordea: FI53 2284 1800 1216 84

Kommunikation

Person ler mot kameran.

Suvi Asikainen

Porträtt av Veritas marknadsföringschef Roosa Simola.

Roosa Simola

Porträtt av Veritas kommunikationsspecialist Atte Kymäläinen.

Atte Kymäläinen

Hittade du inte det du letade? Ta kontakt med kommunikationen, vi hjälper dig!

viestinta@veritas.fi