Arbete vid sidan av pensionen

Du kan arbeta vid sidan av pensionen och på så sätt även intjäna ny pension. Pension intjänas 1,5 procent av arbetstagarens löneinkomster och företagarens fastställda FöPL-arbetsinkomst fram till det att man når högsta pensionsåldern. Det finns emellertid skillnader i hur man kan jobba vid sidan av olika pensionsslag. Därför lönar det sig att reda ut på förhand om arbetet inverkar på den utbetalda pensionen.

På den här sidan berättar vi kort hur arbetet inverkar på de olika pensionsslagen.

Ålderspension och partiell förtida ålderspension

Det finns inga begränsningar för hur mycket man får arbeta och hur mycket inkomster man får ha då man lyfter ålderspension eller partiell förtida ålderspension.

Observera ändå att förutsättningen för att ålderspension ska kunna beviljas är att din nuvarande anställning upphör före ålderspensionen börjar. Om du fortsätter att jobba för samma arbetsgivare genast efter att pensionen har börjat, måste det ske en förändring i dina anställningsvillkor och ni ska ingå ett nytt arbetsavtal om det med arbetsgivaren.

Som företagare kan du fortsätta din företagarverksamhet obegränsat samtidigt som du lyfter ålderspension. Du är då inte längre försäkringsskyldig, men du kan teckna en frivillig FöPL-försäkring för att intjäna ytterligare pension. Tilläggsinformation om FöPL-försäkringar hittar du här.

Pensionen som du intjänat för arbete vid sidan av ålderspensionen kan du söka till utbetalning i din högsta pensionsålder. Du ansöker om pensionen genom att fylla i en ålderspensionsansökan.

Familjepension

Om du är en änka eller änkling, en tidigare maka eller make, eller ett barn som beviljats familjepension inverkar dina löneinkomster inte på pensionsbeloppet.

Invalidpension

Vid full invalidpension får du förtjäna högst 40 procent och vid delinvalidpension högst 60 procent av dina tidigare inkomster.

Dina personliga inkomstgränser finns angivna på ditt pensionsbeslut. Information om minimiinkomstgränserna hittar du på sidan Invalidpension.

Om du börjar jobba och det finns en risk att dina inkomster överskrider inkomstgränsen, kontakta oss så snart som möjligt så går vi tillsammans igenom situationen. Det är möjligt att avbryta utbetalningen av pensionen (lämna pensionen vilande) i minst tre månader och högst två år.

Pensionen som du intjänat för arbete vid sidan av invalidpensionen kan du söka till utbetalning tidigast då din invalidpension övergår i ålderspension. Du ansöker om pensionen genom att fylla i en ålderspensionsansökan.

Arbetslivspension

Du kan arbeta vid sidan av arbetslivspensionen om dina månadsinkomster är under 922,42 euro.

För arbetet intjänar du ny pension som du kan söka till utbetalning då du uppnått din lägsta pensionsålder.