Pensionstagare som är bosatt utomlands

Hur utbetalas min pension om jag är bosatt utomlands?

Arbetspension kan utbetalas från Finland till vilket annat land som helst. Om du vill att din pension betalas till ett utländskt konto, meddela oss

  • ditt kontonummer i internationell IBAN-form
  • BIC-koden till din bank utomlands
  • din adress utomlands.

Du meddelar smidigast ditt nya kontonummer via vår webbtjänst. Logga in till tjänsten med dina personliga bankkoder. Du kan också anmäla om ändrat kontonummer med blanketten för ändring av bankkonto som du hittar på sidan Blanketter. Kom ihåg att underteckna blanketten.

Beskattningen av pensionen utomlands

Beskattningen av din pension utomlands beror bland annat på vilket lands medborgarskap du har och om du är bosatt utomlands tillfälligt eller permanent. Närmare information om beskattningen utomlands hittar du på Skatteförvaltningens webbplats eller genom att ringa till skattemyndigheten på numret 029 497 003.

Uppgifterna för utomlands bosatta pensionstagare kontrolleras årligen med hemvistanmälan

Om du är bosatt utomlands och Veritas betalar din pension:

  • Skickar vi årligen till dig blanketten för hemvistanmälan, med hjälp av vilken vi uppdaterar uppgifterna för utomlands bosatta pensionstagare.
  • Fortsätter pensionsutbetalningen utomlands oavbruten då du meddelar oss de på hemvistanmälan begärda uppgifterna inom utsatt tid.
  • Ska du returnera blanketten för hemvistanmälan även om dina uppgifter inte har ändrat under året.

Om din adress utomlands ändras

Om du flyttar till en ny adress utomlands, meddela oss adressen via vår webbtjänst.
I fall du inte har finska bankkoder som behövs för att logga in till tjänsten, skicka oss ett meddelande via den skyddade meddelandetjänsten till pensionsutbetalningar@veritas.fi.