Uppsägning av lägenheten

Vi hoppas att du har trivts i din lägenhet under hyrestiden!

Uppsägningstiden är en kalendermånad och uppsägningstiden börjar från slutet av den månad då uppsägningen görs. Då du säger upp hyresavtalet, tar avtalet slut på sista dagen av följande kalendermånad.

Uppsägningen görs alltid skriftligt och samtliga hyresgäster ska underteckna uppsägningsblanketten. Den ifyllda blanketten kan sändas till oss per e-post. Efter att vi mottagit blanketten, skickar vi ett bekräftelsemeddelande och anvisningar för avtalets upphörande.

Fyll i vår uppsägningsblanket.

Lägenhetens slutstädning

Lägenheten ska vara grundligt städad. Om lägenheten inte är städad eller om städningen har gjorts bristfälligt, beställer vi ett städföretag för att utföra slutstädningen. Hyresgästen står då för slutstädningens kostnader.

Se städinstruktionerna.

Lägenhetens slutgranskning

I samband med slutgranskningen dokumenterar vi de brister som hittas. Om lägenheten måste repareras, drar vi av kostnaden från hyresgarantin. Kostnader för normalt slitage behöver hyresgästen inte stå för.

Returnering av nycklarna

Då hyresavtalet upphör, ska bostadens alla nycklar returneras till företaget som sköter vår nyckelförvaltning. Nycklarna ska returneras senast det datum då hyresavtalet tar slut. Om alla nycklar inte returneras, debiterar vi hyresgästen för kostnaderna av serieläggning av lås och tillverkning av nya nycklar.

Tack för din insats för att göra den gemensamma trivseln bra! Om du har frågor, kontakta vår fastighetsavdelning. Vi hjälper dig gärna!