Fusion med Pensions-Alandia

Veritas och Pensions-Alandia gick samman år 2019 och Pensions-Alandias kunder blev kunder hos Veritas den 1 januari 2019.

Nedan kan du bekanta dig med de officiella fusionsdokumenten: