Veritas strategibild som visar en ritad Åbo domkyrka, Trivium Retoriikka, hus och människor på en öppen plats.

Vision och värderingar

Veritas är företagarens pensionsförsäkrare. Vår vision är att erbjuda individuell och företagaranpassad service, för hos oss är det möjligt! Vi erbjuder personlig service och beaktar kundens behov. Våra tjänster underlättar företagarens vardag.

Veritas mission, syftet med vår verksamhet, är att vara företagarens pensionsförsäkrare. Vi betjänar med individen i fokus och ett mänskligt grepp, personligen eller digitalt. Vi vill erbjuda de bästa kundupplevelserna och verka som företagarens röst i pensionsbranschen.

Värdegrunden styr det vi gör

Veritas värdegrund:

  • Modigt och uppriktigt oss själva
  • Ständigt bättre
  • Med företagaranda tillsammans

Vår storlek, bakgrund och tvåspråkighet skiljer oss från mängden. Vår olikhet är en styrka och gör att vi förstår våra kunder och kan betjäna bättre. Vi har ett brett kunnande som garanterar heltäckande kundservice.

Utveckling är en del av ”Veritas way”. Allas insatser är värdefulla och vi utvecklar våra tjänster ur ett företagarperspektiv.
Vi brinner för våra kunders framgång och stöder deras tillväxt genom att ge den bästa servicen. Vår företagaranda känns och syns när vi möter våra kunder, varje kontakt är lika viktig.

Vår värdegrund återspeglas även i sociala medier i vår hashtag #viärveritas

Veritas tre målbilder

För strategiperioden 2020 – 2023 har vi satt upp tre målbilder:

  • Företagarnas pensionsförsäkrare Veritas!
  • En fungerande vardag för oss och våra förmånstagare.
  • En ansvarsbärande del av världens bästa pensionssystem.
  • I Veritas är betjäningen alltid personlig – också digitalt. Alla kunder har en namngiven kontaktperson. Vi står i ord och gärningar på företagarens sida.

Vi satsar på kundbetjäning och ger stöd och pensionsrådgivning under hela karriären. Kunskap styr vårt arbete.

Veritas har en viktig uppgift: vi är företagarens röst i pensionssystemet. Som en liten och pålitlig aktör garanterar vi diversifiering i systemet. Ansvarsfullhet är inbyggt i allting som vi gör.

Veritas strategi 2020 – 2023