Pensionsräknare för företagare

Med den här räknaren kan du få en uppskattning på din lägsta pensionsålder och ditt kommande pensionsbelopp.

Resultatet är riktgivande. Det exakta beloppet på din pension blir klart först när du pensioneras, och vi får uppgifterna över alla inkomster från din arbetsverksamma tid.

I fall du matar in den pension du redan intjänat får du ett så exakt pensionsbelopp som möjligt. Din intjänade pension kontrollerar du behändigt på ditt pensionsutdrag. Ifall du lämnar rutan tom, gör räknaren en uppskattning av din pensionstillväxt från och med nu.

Beräkna din pension

Fyll i obligatoriskt fält.
FöPL-arbetsinkomsten kan vara minst 8575.45 euro och högst 194750 euro per år.
Kontrollera dataformen. Använd endast numror och skilj decimaler med punkt eller prick.

Du kan kontrollera din intjänade pension på pensionsutdraget


Din pensionsålder är XX v XX mån och din uppskattade pension XXX €/mån

Det uppskattade pensionsbeloppet är angivet enligt det innevarande årets indexnivå och det är uträknat utgående från antagandet att det inte sker några ändringar i den allmänna inkomst- och prisnivån. Detta räknesätt är det samma som används på pensionsutdraget.

Om man i beräkningen beaktar höjningen av den allmänna inkomstnivån är pensionsbeloppet 0 €/mån. I detta alternativ har man beräknat pensionsbeloppet enligt antagandet att den allmänna inkomstnivån ökar reellt med 1,5 procent om året. Alternativet med en stigande inkomstnivå motsvarar basalternativet i Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognos.

Arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens skydd

FöPL-arbetsinkomsten utgör grunden för företagarens skydd. Dina pensionsförmåner uträknas utgående från din fastställda FöPL-arbetsinkomst. Det du kanske inte visste är att din FöPL-arbetsinkomst påverkar också dina andra socialförmåner. Sjukdagpenningen samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningen grundar sig på FöPL-arbetsinkomstens belopp. FöPL-arbetsinkomsten påverkar din möjlighet att få arbetslöshetsdagpenning.

Vi rekommenderar att du fastställer din arbetsinkomst på en sådan nivå att den ger dig ett heltäckande skydd i livets alla skeden. Ifall du är Veritas kund ändrar du arbetsinkomstens belopp enklast via vår VerNet-webbtjänst. Du kan också kontakta FöPL-försäkringstjänster, tfn 010 195 612.

Inte vår kund? Ta kontakt eller begär offert!