FöPL-avgifter

FöPL-avgifterna räknas utifrån din fastställda FöPL-arbetsinkomst. Avgiftens storlek påverkas av din ålder, företagshistorik samt betalningsintervall.

Avgiftsprocent av FöPL-arbetsinkomsten:

Ålder20222023
18–52 år24,1 %24,1 %
53–62 år25,6 %25,6 %
63–67 år24,1 %24,1 %

FöPL-avgifterna är avdragsgilla i beskattningen. Avgifterna kan betalas både av dig själv som företagare eller av ditt företag och är i sin helhet avdragsgill i betalarens beskattning.  

Förutom FöPL-avgifterna hör även övriga socialskyddsavgifter till företagaren eller företagets skyldigheter. Kontrollera avgifterna för år 2023.


FöPL-flexbetalning 

Under goda tider kan du som företagare förbättra ditt pensionsskydd genom att tillfälligt betala en större försäkringsavgift än den fastställda FöPL-arbetsinkomsten skulle förutsätta. Du behöver alltså inte ändra arbetsinkomstnivån.  

På detta vis kan du investera i din framtida pension när ditt företag går bra. 

Tilläggsavgiften kan vara 10-100 procent av den avgift som baserats på din fastställda arbetsinkomstnivå. Tilläggsavgiften är i sin helhet avdragsgill i beskattningen. Den totala årsinkomsten (FöPL-avgifterna + tilläggsavgiften) får dock inte överstiga avgiften för den högsta möjliga arbetsinkomsten enligt FöPL. Högsta möjliga arbetsinkomsten är 194 750 € år 2023 (187 625 € år 2022).  

Under vissa förutsättningar kan man också betala en 10–20 procent lägre avgift. Det minskar ditt pensionsbelopp.

Möjligheten att betala en tilläggsavgift kan användas endast en gång per kalenderår och avgiften måste betalas i en rat.

Här kan du läsa mer om FöPL-flexbetalning.


FöPL-avgifterna i rater

FöPL-avgifterna kan betalas i rater. Alternativen du kan välja är 1, 2, 4, 6 eller 12 gånger per år.  Hälften av årsavgiften skall vara betald före 1.8. Vid behov har du möjlighet att ändra betalningssätt. Det är förmånligast att betala hela årets betalningar i en rat i januari. Då du delar upp betalningen tillkommer det försäkringsavgiftsränta. 

Här hittar du några exempel på hur premierna ser ut beroende på om du betalar avgifterna i 12 eller 6 rater samt om du betalar hela året i januari.

Exemplen är baserade på 15 000€ FöPL-arbetsinkomst.

FörfallodagFöPL-avgiftNyföretagare -22%
20.1.20233 583 €2 795 €
Totalt3 583 €2 795 €
FörfallodagFöPL-avgiftNyföretagare -22%
20.1.2023602 €470 €
22.3.2023602 €470 €
20.5.2023602 €470 €
20.7.2023602 €470 €
20.9.2023602 €470 €
22.11.2023602 €470 €
Totalt3 612 €2 820 €
FörfallodagFöPL-avgiftNyföretagare -22%
20.1.2023301 €235 €
22.2.2023301 €235 €
22.3.2023301 €235 €
20.4.2023301 €235 €
20.5.2023301 €235 €
21.6.2023301 €235 €
20.7.2023301 €235 €
20.8.2023301 €235 €
20.9.2023301 €235 €
20.10.2023301 €235 €
22.11.2023301 €235 €
20.12.2023301 €235 €
Totalt3 612 €2 820 €

Rabatt på FöPL-avgiften som nyföretagare

När du som företagare första gången startar en FöPL-försäkrad verksamhet får du 22 procent rabatt på FöPL-avgifterna under de första 48 månaderna, dvs. i fyra år.

Vi räknar automatiskt ut rabatten för nya företagare så du behöver alltså inte särskilt ansöka om den.

Om din första period som FöPL-företagare är kortare än fyra år kan du utnyttja den återstående rabatterade tiden senare.

Rabatten beviljas dock för högst två perioder av företagarverksamhet även om de sammanlagt varat mindre än fyra år. Det spelar ingen roll hur lång tid som förflutit mellan perioderna.

FöPL-avgiften för nyföretagare

Den nya företagaren får 22 procent rabatt på sina FöPL-avgifter under de första fyra åren.

ÅlderProcent av FöPL-arbetsinkomsten
18–52 år18,798 %
53–62 år19,968 %
63–67 år18,798 %