Till flyttaren

Välkommen till ditt nya hem! Minneslistan för den som flyttar in innehåller information om saker som den nya hyresgästen ska sköta eller ta i beaktande i samband med flytten.

muutto
  • Gör officiella flyttanmälan i god tid så att posten hittar till rätt adress redan från flyttdagen. Enligt lagen måste flyttanmälan göras inom en vecka efter flyttningen. Flyttanmälan kan göras antingen elektroniskt i webbtjänsten flyttanmalan.fi eller med en pappersblankett. Du behöver finländska nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att identifiera dig till webbtjänsten flyttanmalan.fi. Pappersblanketter finns på Postens samt Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas verksamhetsställen. Då flyttanmälan är gjord, flyttas posten fr.o.m. det anmälda datumet till den nya adressen gratis under en månads tid.
  • Gör adressförändring till banken, telefon- och internetabonnemanget, försäkringsbolaget, biblioteket, läroanstalten, tidningarna, till vänner och släktingar.
  • Gör elavtal med ett elbolag redan innan du har flyttat till nya bostaden. Gör nya elavtalet från och med flyttdatumet, även om du flyttar mitt i månaden.
  • Anmäl nya servicebolaget att du flyttar.
  • Om du är berättigad allmänt bostadsbidrag eller studerandes bostadsbidrag från FPA skall du skaffa tillbehöriga dokument till ansökningarna i god tid, och skicka ansökan till FPA.
  • Gör internetavtal med en operatör till nya bostaden.
  • Kom ihåg att teckna ett hemförsäkringsavtal till din nya adress och se till att ersättningsbeloppet täcker värdet på din nuvarande egendom.
  • Granska lägenhetens skick och anmäl möjliga brister direkt till hyresvärden.
  • Granska att lägenheten har tillräckligt och fungerande brandvarnare.
  • Bekanta dig med nya bostadens räddningsinstruktioner, så att du vet hur du skall agera ifall en olycka eller brand sker.