Veritas kommunikation medier

Till medierna

Veritas sakkunniga och kommunikationen hjälper gärna mediernas representanter och svarar på frågor. Här hittar du info till medierna såsom kontaktuppgifter, en bildbank och mediekalender.

Du kan beställa Veritas pressmeddelanden genom att sända e-post till viestinta(at)veritas.fi.

Mediekalender

Tisdag 27.4.
Veritas publicerar delårsöversikten för perioden 1.1.–31.3.2021.

Delårsöversikten presenteras till medierna per Teams kl. 1011. Tillfället hålls på finska, men man kan ställa frågor på svenska.
Anmäl dig senast 26.4. 

Intervjuförfrågningar:
Suvi Asikainen, suvi.asikainen(at)veritas.fi,
tfn. 050 560 0117

Fredag 27.8.
Veritas publicerar delårsöversikten för perioden 1.1.–30.6.2021.

Torsdag 28.10.
Veritas publicerar delårsöversikten för perioden 1.1.–30.9.2021.

Veritas kommunikation

Jessica Ålgars

Suvi Asikainen

Kontaktuppgifter till pressen

Tommy Sandås

Kari Vatanen

Följ Veritas i sociala medier