Veritas teamledare Jaana Lehikoinen står och ler mot kameran

Det bästa med Veritas är absolut arbetskamraterna och att det är en lämpligt stor organisation

Arbetets människonära karaktär inspirerar

Jag är en Veritasveteran, som under årens lopp har hunnit jobba på kontorets alla sex våningar och ha mer än 10 olika chefer. I april blev jag teamledare inom försäkringstjänsterna och ansvarar nu för den dagliga ledningen av mitt team och för utvecklingen av teamets arbetsmetoder och kompetens.

Jag har inga typiska arbetsdagar, eftersom ibruktagandet av nya system och coronan har sett till att arbetsdagarna har varit ytterst varierade. Arbetet går till stor del ut på att lösa problem, reda ut olika frågor, kommunicera och delta i möten. Jag blir inspirerad när jag får lära mig nya saker och arbeta tillsammans med människor.

Djupare förståelse i serviceutbudet med hjälp av arbetsrotation

Jag började vid Veritas 2008 som kontaktchef inom säljstödet. Med den utgångspunkten har min karriär via arbetsrotation tagit mig till pensionstjänsterna, där jag jobbade som pensionshandläggare och pensionsrådgivare, och vidare till min nuvarande avdelning storkundstjänsterna som försäkringskontaktchef och nu senast till chefsuppgifter.

Att jag har fått arbeta i olika uppgifter inom huset ser jag definitivt som något som berikat min karriär. Tack vare erfarenheten från pensionssidan har jag också en mycket djupare inblick i Veritas hela serviceutbud.

Veritas – lämplig storlek

Det bästa med Veritas är absolut arbetskamraterna och att det är en lämpligt stor organisation. Veritas är tillräckligt litet för att man ska kunna känna alla kollegor och veta vad de har för arbetsuppgifter, men ändå så pass stort att det finns möjligheter att utvecklas och avancera. Det finns många olika arbetsuppgifter om man bara är villig att testa om vingarna bär.

Lyfta fram missföhållanden och våga göra en ändring

Under dessa 12 år har jag hunnit lära mig mycket om försäkringsbranschen och fått utveckla min kompetens på många sätt. Vid sidan av jobben har jag avlagt försäkringsexamina och lärt mig svenska så att jag klarar mig bra i mina arbetsuppgifter. Min viktigaste lärdom har ändå varit att jag har lärt mig att fråga och ifrågasätta och att vara dumdristig, fast på ett bra sätt. Det går lätt så att folk tänker saker tyst för sig själva, men att få vågar säga dem högt. Ingen förändring sker om man inte vågar öppna munnen och modigt ta upp missförhållanden.