Siirry suoraan sisältöön

Arbetsgivare

Veritas vill erbjuda dig som arbetsgivare den bästa personliga servicen och expertisen som finns, för hos oss är det möjligt.
Vi vill göra ditt pensionsförsäkrande enkelt från det att företaget startats till det att dina anställda går i pension.

Din personliga kontaktperson betjänar dig både på finska
och svenska.
Gör som Finlands mest nöjda pensionsförsäkringskunder och teckna din försäkring hos Veritas!

Kontakta oss Tel. 010 195 600 arpl@veritas.fi

Vem behöver en ArPL-försäkring? 

Du behöver teckna en lagstadgad arbetspensionsförsäkring (ArPL) för dina anställda om du är arbetsgivare inom den privata sektorn och

 • Dina anställda har fyllt 17 år och
 • Deras lön per månad överstiger 61,37 euro år 2021 (60,57 euro år 2020)

Mer om ArPL-försäkring

Vad kostar en ArPL-försäkring?

ArPL-avgiften räknas på löner utbetalda åt arbetstagare i åldern 17-67 år. Social- och hälsoministeriet fastställer årligen ArPL-avgiftsprocenten.

År 2021 är ArPL-grundavgiften 24,8% av arbetstagarens lön.

År 2020 var ArPL-grundavgiften 25,3% av arbetstagarens lön. Arbetsgivarens arbetspensionsavgift var tillfälligt sänkt 1.5-31.12.2020 på grund av coronaviruset. Grundavgiften var då 22,7% av lönen.

Mer om ArPL-avgifter

Socialskyddsavgifter 2021

Hej arbetsgivare – ett nytt år står framför dörren och de nya socialförsäkringsavgifterna för år 2021 har bekräftats. Här kan du kontrollera ArPL-avgifterna samt socialskyddsavgifter för år 2021. Mera information om ArPL-avgifterna hittar du här.

Det nya året för även med sig förändringar i inkomstregistret. Inkomstregistret utvidgas 1.1.2021 och efter det förs även pensioner samt förmåner in i inkomstregistret. Veritas för in uppgifterna om betalda pensioner och förmåner i inkomstregistret. Som arbetsgivare behöver du alltså inte ta hand om anmälningarna till inkomstregistret. Här kan du läsa mer om anmälningarna till inkomstregistret.

Begär offert för ArPL-försäkring

Du kan begära offert för en arbetspensionsförsäkring från Veritas. Vi sänder offerten smidigt per e-post till dig. 
Begär offert 

Webbtjänst

Vår webbtjänst är enkel och smidig. Där kan du bland annat:

 • Skriva ut ArPL-intyg
 • Se löneuppgifter
 • Kontrollera försäkringsavgifter
 • Uppdatera företagets kontaktuppgifter
 • Begära betalningstid
 • Betala försäkringsavgifter
 • Med hjälp av arbetshälsotjänsternas materialbank kan du och ditt företag börja utveckla arbetshälsan planmässigt

Och det bästa av allt, du kan tryggt ha kontakt med din egen försäkringsrådgivare.

Logga in i webbtjänsten

Ta i bruk webbtjänsten

Vad är inkomstregistret?

Till inkomstregistret anmäls:

 • Löner för utfört arbete
 • Naturaförmåner
 • Arvoden
 • Andra förvärvsinkomster
 • Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar anmäls.

Huvudregeln är att löner skall anmälas inom fem dagar från löneutbetalningen.

Mer om inkomstregistret

Vanliga frågor

Hur bestäms ArPL-avgiften?

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer ArPL-avgiften, och den är samma i alla pensionsförsäkringsbolag. Avtalsarbetsgivarens ArPL-avgift beror på arbetsgivarens storlek och pensionsbolagets kundåterbäringar. Den tillfälliga arbetsgivarens ArPL-avgift är fast. Se aktuella försäkringsavgifter.

Försäkras tillfälliga arbetstagare på samma sätt som andra arbetstagare?

En tillfällig arbetstagare ska försäkras på samma sätt som arbetstagarna i ett fast arbetsförhållande.

Läs mer om försäkrandet av tillfälliga arbetstagare.

Vilka pensionsförmåner täcker ArPL-försäkringen?

Den lagstadgade ArPL-pensionen ger skydd för ålderdom, arbetsoförmåga eller familjeförsörjarens död. Arbetspensionssystemet stöder även yrkesinriktad rehabilitering av de anställda. Om arbetsinkomster inte finns eller de är låga, tryggar folkpensionen en fortsatt skälig inkomstnivå under pensionstiden.

Vill du få ArPL-fakturor elektroniskt?

 • Meddela ditt företags nätfaktureringsadress, du hittar blanketten här.
 • Eller gör ett nätfaktureringsavtal i din nätbank och välj Veritas som fakturerare.

Du hittar mera information gällande elektronisk faktura på din operatörs eller banks nätsida.

Arbetsförmåga

Vi hjälper dig med arbetsförmågan! Vi erbjuder rådgivning både enskilt och i grupp. Vi hjälper med riskbedömning av arbetsoförmåga samt erbjuder guider och verktyg för att upprätthålla arbetsförmågan både hos dig och dina anställda.

Arbetshälsotjänster

Finansiering från Veritas

Veritas erbjuder sina kunder finansieringsalternativ för varierande behov. Finansiering kan beviljas i form av placeringslån eller återlån. Placeringslån är ett flexibelt alternativ för finansieringsbehoven i bolag. Alla Veritas arbetsgivarkunder kan ansöka om återlån.

Finansiering

Skall din arbetstagare gå i pension?

 • Även om de är din anställdas uppgift att ansöka om pension krävs en diskussion och överenskommelse om pension på arbetsplatsen. Du hittar mer detaljerad information om rehabilitering och pensionstyperna, samt instruktioner för att ansöka om pension i avsnittet Pensioner. Vår pensionsrådgivning hjälper dig gärna om du behöver stöd eller information om pension.
 • Visste du att din anmälan till inkomstregistret har stor inverkan på framstegen i din anställdas pensionsansökan. Vi behöver bland annat uppsägningsinformation innan vi kan bevilja din anställda ålderspension. Läs mer detaljerade instruktioner om hur du rapporterar uppsägning på inkomstregistrets webbplats.

Pension och rehabilitering

Veritas eläke ulkomailta

”På något sätt har alla blivit drabbade av coronapandemin”


Alltid glatt o trevligt bemötande, tackar.

Jag blev jätteglad av, hur hjälpsamma och glada ni var i telefonen ? en riktigt god fortsättning på året 2020

Veritas är företagarnas pensionsförsäkrare.

Alltid personlig betjäning - också digitalt.

Teckna ArPL-försäkring