Veritas ägarstyrning 2020

År 2020 utövade vi vår ägarstyrning genom att i viss utsträckning delta i bolagsstämmor och genom att stå i kontakt med våra finska portföljbolags ledning. I kommunikationen med bolagens ledning har vårt fokus varit vid bolagens strategi, ekonomiska lönsamhet och verksamhetens ansvarsfullhet. I enstaka fall har vi fört en djupgående diskussion med bolagets ledning gällande aktuella problem där vi framfört vår syn på saken och våra intressen som aktieägare. Vi har även fört diskussioner om våra portföljbolag med andra ägare i bolaget. Vår avsikt är att på lång sikt påverka portföljbolagen och resultaten följs kontinuerligt upp vid diskussioner med bolagen.

DatumBolagVeritas agerande på bolagsstämman
5.3.2020Wärtsilä OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
11.3.2020Outotec OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
12.3.2020Lassila & Tikanoja OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
8.4.2020Herantis Pharma OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
8.4.2020Marimekko OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
16.4.2020Aktia OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
2.12.2020Herantis Pharma OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan
18.12.2020Cargotec OyjVi understödde punkterna på föredragningslistan